Dòng sự kiện:
Thặng dư thương mại 5 tháng đạt 3,4 tỷ USD
04/06/2018 08:00:38
Theo Tổng cục Hải quan, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 5/2018 ước tính thâm hụt 500 triệu USD. Qua đó, nâng mức thặng dư của Việt Nam đến hết tháng 5 năm 2018 đạt 3,4 tỷ USD.

Riêng trong tháng 5/2018, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của cả nước ước đạt 38,9 tỷ USD, tăng 9,4% so với tháng 4/2018.

Trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 19,2 tỷ USD, tăng 4,5% so với tháng 4/2018 và trị giá nhập khẩu ước đạt 19,7 tỷ USD, tăng 14,5% so với tháng 4/2018.

Với kết quả ước tính trên, trong 5 tháng đầu năm 2018 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam dự kiến đạt 182,8 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2017 (trong đó xuất khẩu ước đạt 93,1 tỷ USD, tăng 15,8% và nhập khẩu ước tính 89,7 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2017).

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong tháng 5/2018

Điện thoại các loại & linh kiện: Trị giá xuất khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 3,4 tỷ USD, giảm 2,4% so với tháng trước; trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 19,48 tỷ USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước.      

- Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Trị giá xuất khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 2,4 tỷ USD, tăng 11,6% so với tháng trước. 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 10,9 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước.

- Hàng dệt may: Trị giá xuất khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 2,15 tỷ USD, tăng 1,6% so với tháng trước; trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 10,68 tỷ USD, tăng 13,3% so cùng kỳ năm trước.

Hàng giày dép: Trị giá xuất khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 1,4 tỷ  USD, tăng 11,2% so với tháng trước, trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 6,1 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước.

Gỗ và sản phẩm gỗ: Trị giá xuất khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 700  triệu USD, tăng 1% so với tháng trước; trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 3,34 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.       

Hàng thủy sản: Trị giá xuất khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 700 triệu USD, tăng 2,3% so với tháng trước; trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 3,15 tỷ USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước.

- Cà phê: Trị giá xuất khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 276 triệu USD, giảm 7,2% so với tháng trước; trong 5 tháng đầu năm 2018 đạt 1,6 tỷ USD giảm 12%  so với cùng kỳ năm trước.

Dầu thô: Trị giá xuất khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 237 triệu USD, tăng 85% so với tháng trước; trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 886 triệu USD, giảm 23,3% về  so với cùng kỳ năm trước.

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu trong tháng 5/2018

- Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: Trị giá nhập khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 3 tỷ USD, tăng 10,1% so với tháng trước; trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 16,14 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước.

- Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: Trị giá nhập khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 3 tỷ USD, tăng 22,4% so với tháng trước; trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 13 tỷ USD, giảm 8,9% so với cùng kỳ năm 2017.

- Điện thoại các loại và linh kiện: Trị giá nhập khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 900 triệu USD, giảm 6,4% so với tháng trước; trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 5,18 tỷ USD, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước.

- Vải các loại: Trị giá nhập khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 1,3 tỷ USD, tăng 18,3% so với tháng trước; trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 5,1 tỷ USD, tăng 13% so với 5 tháng/2017.

 Sắt thép các loại: Trị giá nhập khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 1 tỷ USD, tăng 18,4% so với tháng trước; trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 4,03 tỷ USD, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước.

- Xăng dầu các loại: Trị giá nhập khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 802 triệu USD, tăng 26,9% so với tháng trước; trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 3,62 tỷ USD, tăng 35,3% so với cùng kỳ năm trước.

- Chất dẻo nguyên liệu: Trị giá nhập khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 735 triệu USD, tăng 16,5% so với tháng trước; trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 3,43 tỷ USD tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước.

-  Kim loại thường khácTrị giá nhập khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 594 triệu USD, tăng 17,6% so với tháng trước; trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 2,75 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước.

-  Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày: Trị giá nhập khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 600 triệu USD, tăng 20,7% so với tháng trước; trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 2,34 tỷ USD, tăng 3,7% so với 5 tháng/2017.

- Hóa chất: Trị giá nhập khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 450 triệu USD, tăng 12,6% so với tháng trước; trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 2 tỷ USD, tăng 22,9% so với 5 tháng/2017.

Theo báo Đầu tư
 
Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến