Dòng sự kiện:
Thặng dư vốn cổ phần âm nặng, Địa ốc Hoàng Quân 'bất lực' việc 'cứu' giá cổ phiếu
14/02/2018 14:00:46
Thặng dư vốn cổ phần cuối năm 2016 âm nặng 647 tỷ đồng nhưng HQC vẫn muốn mua lại gần 5 triệu cổ phiếu quỹ. Thế nhưng, kế hoạch này đã bất thành khi UBCKNN lên tiếng.

Ngày 09/01, CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HOSE: HQC) cho biết sẽ sử dụng 19.4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi trích lập quỹ năm 2016 để thực hiện mua lại tối đa 4.85 triệu cổ phiếu quỹ với mức giá không quá 4,000 đồng/cp.

Tuy nhiên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, theo quy định, công ty đại chúng mua lại cổ phiếu quỹ phải đáp ứng điều kiện có đủ vốn để mua lại từ các nguồn: Thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, giá trị thặng dư vốn cổ phần của HQC âm 647 tỷ đồng. Tổng giá trị nguồn thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của Công ty không đủ để mua lại cổ phiếu quỹ theo phương án đăng ký. Như vậy, HQC chưa đủ điều kiện mua lại cổ phiếu quỹ theo quy định trên.

Theo đó, ngày 30/01, HQC đã có văn bản kiến nghị đến UBCKNN về việc chấp thuận cho Công ty mua cổ phiếu quỹ theo phương án được ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua ngày 20/05/2017. Tuy nhiên, UBCKNN không có ý kiến chấp thuận kiến nghị.Do đó, đến nay HQC chưa thể thực hiện kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 20/5/2017.

HQC cho biết sẽ báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về nội dung này và sẽ tiếp tục thực hiện mua cổ phiếu quỹ khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Theo tìm hiểu,  tại thời điểm cuối năm 2017, thặng dư vốn cổ phần của HQC giảm mức âm xuống 624 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế năm 2017 là 75 tỷ đồng. 

Trong vòng 1 tháng qua, cổ phiếu HQC đã giảm gần 15%, hiện đang giao dịch quanh mức 2,300 đồng/cp và giảm 85% so từ khi niêm yết.

Diễn biến giá cổ phiếu HQC trong vòng 1 tháng qua (Ảnh cafef)

Mai An (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến