Dòng sự kiện:
Thanh Hóa điều động, luân chuyển hơn 1.770 lượt cán bộ
08/11/2018 21:00:26
Thời điểm này, Thanh Hóa có 22 trong tổng số 27 huyện, thị xã, thành phố đã bố trí một trong ba chức danh chủ chốt không phải người địa phương.

Thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức… từ tháng 6/2012 đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã điều động, luân chuyển 1.772 lượt cán bộ ở các cấp, các ngành. Thực hiện nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ dân phố tại 1/3 tổng số chi bộ thôn, tổ dân phố.

Thời điểm này Thanh Hóa có 22 trong tổng số 27 huyện, thị xã, thành phố đã bố trí một trong ba chức danh chủ chốt không phải là người địa phương. Đối với cấp xã, toàn tỉnh có 421 trong tổng số 635 xã, phường, thị trấn bố trí một trong ba chức danh không phải là người địa phương.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, đến nay các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Thanh Hóa đã bố trí Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy kiêm Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Qua đó tinh giản được gần 2 nghìn cán bộ, công chức.

Đối với đội ngũ cán bộ thôn bản, có gần 1/3 trong tổng số chi bộ thôn, tổ dân phố thực hiện bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ dân phố, tinh giản được hàng nghìn cán bộ thôn, bản, tổ dân phố.

Ông Đỗ Xuân Nam, Bí thư Huyện ủy Thường Xuân cho biết, việc thực hiện nhất thể hóa tạo điều kiện thuận lợi hơn trong chỉ đạo, điều hành, nhất là các huyện miền núi như Thường Xuân: “Đây là một bước sắp xếp lại đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở thôn để làm sao cho hợp lý phát huy được hiệu qủa; thứ 2 là một thôn được bố trí, tăng về số hộ, số khẩu cũng tạo điều kiện tập trung cho thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hay giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi”.

Theo VOV

Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến