Dòng sự kiện:
Thêm quy định về chế độ báo cáo giá thị trường
23/05/2018 08:07:23
Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định về nguyên tắc, phương pháp thu thập thông tin và chế độ báo cáo giá thị trường của một số hàng hóa, dịch vụ trong nước.

Việc này phục vụ cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo, chỉ đạo, điều hành, bình ổn giá của các cơ quan có thẩm quyền tại Trung ương và địa phương.

Dự thảo nêu rõ, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương định kỳ ngày cuối cùng hàng tháng, quý, năm lập, gửi Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) báo cáo giá thị trường trên địa bàn. Đối với các tháng cuối quý (3, 6, 9, 12) là báo cáo giá thị trường tương ứng 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng (gọi chung là báo cáo dài hạn).

Cục Quản lý giá chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo của các sở tài chính. Đồng thời, trên cơ sở theo dõi nắm bắt tình hình chung giá cả thị trường trên phạm vi cả nước để lập báo cáo tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính trước ngày 5 hàng tháng và công khai thông tin giá cả thị trường tới các sở tài chính, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính, các cơ quan khác có liên quan trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá, phân hệ “Công khai dữ liệu”. Đối với báo cáo dài hạn của các quý sẽ được tổng hợp thêm báo cáo chuyên đề từ các bộ, ngành để lập báo cáo trình Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Dự thảo thông tư nêu rõ, công tác khảo sát, thu thập thông tin giá hàng hóa, dịch vụ phải được thực hiện theo các nguyên tắc sau: Khách quan, kịp thời, là giá thực mua, thực bán phổ biến trên thị trường tại thời điểm thu thập thông tin; đúng địa điểm cần báo cáo giá và thời gian thực hiện báo cáo giá cả thị trường; khu vực khảo sát thu thập giá thị trường phải là những nơi có hoạt động sản xuất, kinh doanh thường xuyên, ổn định, đại diện cho khu vực thành thị, nông thôn tại tỉnh, thành phố và phải phân định rõ giá thu thập là giá bán buôn hay giá bán lẻ.

Cán bộ giá thị trường được hỗ trợ kinh phí cho việc thực hiện khảo sát, thu thập giá cả. Mức hỗ trợ theo quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị là 500.000 đồng/người/tháng. Hỗ trợ xây dựng báo cáo giá thị trường định kỳ hàng tháng, quý, năm với mức 1.500.000 đồng/báo cáo.

Theo Hải quan

Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến