24/07/2017 09:52:15
Sáng nay tỷ giá trung tâm giảm 3 đồng xuống 22.429 đồng/USD; một số ngân hàng thương mại cũng giảm giá USD 10 đồng. Tuy nhiên tỷ giá vẫn ổn định. Hiện giá bán tại các ngân hàng đang phổ biến quanh 22.770 đồng/USD.
1 2 3 4