17/08/2017 14:10:33
Sau rất nhiều sự kỳ vọng và chờ đợi, thị trường chứng khoán phái sinh đã đi vào hoạt động. Giá trị giao dịch đang chỉ là vài chục tỷ đồng cho mỗi phiên, chưa thể so với thị trường chứng khoán cơ sở.
1 2 3