Thử tài với bài hình lục giác dành cho học sinh giỏi Mỹ

Bài toán về hình lục giác đều kiểm tra kiến thức hình học lớp 10 nằm trong đề thi học sinh giỏi Mỹ AMC. Vì bài ở dạng trắc nghiệm nên bạn phải suy luận sao cho có thể đưa ra đáp án trong thời gian ngắn nhất.

Hình lục giác đều cạnh 6 cm được cho như hình vẽ.

 
Dựng 6 cung tròn, mỗi cung tròn có tâm là một đỉnh của lục giác và có bán kính bằng 3 cm.

Hỏi diện tích phần màu xám trong hình vẽ bằng bao nhiêu?

A: 27√3 - 9π

B: 27√3 - 6π

C: 54√3 - 18π

D: 54√3 - 12π

E: 108√3 - 9π

Tin chuyên mục