Bảng tra cứu lãi suất tiết kiệm
 • VNĐ
 • USD
 • EUR
Ngân hàng Không KH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng 36 tháng
LienVietPostBank
NCB 1 1 5,2 5,3 5,4 6,4 6,4 7 7,3 7,3 7.7
SeABank 0.8 0.85 0.9 0.95 4.7 4.8 5.1 5.5 5.85 6.5 6.8 6.85
SHB 0.5 1 1 1 5 5 5.1 6.1 6.3 7.1 7.2 7.2
Maritime Bank 0.25 4 4.3 4.3 5.1 5.4 6
Agribank 1 1 1 1 4.3 4.8 5.3 5.6 6 6.6 6.9 7
BIDV 0.5 4.5 4.5 5 5.3 5.4 6.8 6.3 6.3
Vietinbank 0.8 1 1 1 4.5 4.5 5 5.5 5.5
Viecombank 0.8 1 1 1 4 4.5 4.9 5.3 5.4 6 6.2 6.3
Techcombank 0.3 0.5 0.5 0.5 4.3 4.45 4.45 5.05 5.3 5.95 6.36
Ngân hàng Không KH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng 36 tháng
LienVietPostBank
NCB 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
SeABank 0.5 0.5 0.55 0.6 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
SHB 0.1 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
Maritime Bank
Agribank 0.2 1
BIDV 0.2 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
Vietinbank 0.1 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
Viecombank 0.1 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
Techcombank 0.05 0.1 0.1 0.1 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73
Ngân hàng Không KH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng 36 tháng
LienVietPostBank
NCB
SeABank 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 0.95
SHB 0.1 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5
Maritime Bank
Agribank
BIDV
Vietinbank 0.1 1 1 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5
Viecombank 0.01 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.8 0.8
Techcombank 0.01 0.1 0.1 0.1 0.65 0.8 1.15 1.5 1.25 1.15
Xem theo ngân hàng
Chọn tất cả Bỏ chọn tất cả
 • LienVietPostBank
  NCB
  SeABank
  SHB
  Maritime Bank
  Agribank
 • BIDV
  Vietinbank
  Viecombank
  Techcombank
Xem ngân hàng