Dòng sự kiện:
13/01/2018 17:01:20
Việc sửa đổi quy định về thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân lần này, theo Bộ Tài chính, là để phù hợp với thực tế, đơn giản, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và cơ quan thuế.
1 2 3 4 5