Dòng sự kiện:
22/11/2017 20:45:17
Lãnh đạo các sở ở TP HCM phải họp hơn 2.000 cuộc, tính từ đầu năm, nên không có nhiều thời gian đi thực tế.
1 2 3