Dòng sự kiện:
10/12/2017 10:02:31
Sống biệt lập bên kia dòng sông Đak Rông (huyện Đak Rông, tỉnh Quảng Trị), những học sinh người đồng bào thiểu số Vân Kiều, Pa Cô tại xã Tà Rụt đến trường gặp nhiều trắc trở.
1 2 3 4