Trồng rừng ảo

  • Cựu Tổng Giám đốc vay tiền, trồng rừng ảo lĩnh án tù chung thân

    Cựu Tổng Giám đốc vay tiền, trồng rừng ảo lĩnh án tù chung thân

    Khi vay được vốn, Trịnh Khánh Hồng, Tổng Giám đốc Công ty Tân Hồng không thực hiện dự án trồng rừng mà sử dụng tiền vào mục đích riêng. Để che giấu hành vi, Hồng đã gian dối tạo dựng ra 965 chứng từ chi tiền khống cho các hộ dân để trồng rừng. Đến nay, Hồng không còn khả năng thanh toán số tiền hơn 380 tỷ đồng vay của ngân hàng.

    xem tiếp
Đang nóng trên An Ninh Tiền Tệ