Nóng - phẳng - chật
23/06/2017 20:00:13
Trong những ngày diễn ra kỳ họp giữa năm của Quốc hội, Hà Nội trải qua đợt nắng nóng kỷ lục.
Hình ảnh cũng như câu chuyện của những người mẹ nghèo nhưng thương con đã truyền cho người đọc bao xúc cảm và thấy yêu mẹ nhiều hơn, muốn trở về nhà để được nằm trọn trong vòng tay mẹ.
20/06/2017 15:10:17
Đội ngũ nhà báo tham gia vào mạng xã hội và trách nhiệm của nhà báo khi tham gia vào mạng xã hội như thế nào. Đây là điều rất cần xem xét, suy nghĩ ở trên cả góc độ quản lý và góc độ đạo đức.