Dòng sự kiện:
04/10/2017 06:40:15
Cơn bão số 10 đi qua đã để lại dư âm lớn khi thiệt hại biết bao tài sản của người dân.Với tinh thần “tương thân tương ái”, cán bộ nhân viên thuộc tập đoàn Nguyễn Hoàng đã chung tay ủng hộ hướng về miền Trung.
1 2 3 4 5