Dòng sự kiện:
20/08/2018 11:08:27
Đồng bạc xanh vẫn cho thấy dấu hiệu giảm giá bởi chịu áp lực từ đồng yên Nhật sau khi đồng lira mất giá.
1 2 3