Dòng sự kiện:
11/03/2018 08:50:08
Hai điếm canh bị tàn phá trong chiến tranh nay được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiến hành xây dựng lại trên nền móng cũ.
1 2 3 4 5