Dòng sự kiện:
02/02/2018 20:40:21
Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL khẳng định chỉ lễ hội chọi trâu Đồ Sơn đã được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Còn các lễ hội chọi trâu phi truyền thống khác không nên tổ chức vì tính phản cảm, bạo lực…
1 2 3 4