25/06/2017 13:11:22
Phát hiện khách sử dụng vé giả, bộ phận an ninh đã từ chối rất nhiều trường hợp. Trong khi đó, khách hàng khẳng định họ được những đơn vị có uy tín tặng vé.
1 2 3