Dòng sự kiện:
24/09/2017 19:55:41
Các ngôi chùa Khmer ở hai huyện biên giới Tịnh Biên và Tri tôn (An Giang) không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo của người Khmer, mà còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng trong khu vực.
1 2 3