Dòng sự kiện:
21/05/2018 10:34:58
Theo NHNN, huy động vàng thông qua chuyển hóa nguồn lực vàng thành tiền, về bản chất là làm thay đổi thói quen, nhu cầu của người dân, làm giảm sức hấp dẫn của vàng miếng, ngăn chặn tình trạng vàng hóa.
1 2 3