Dòng sự kiện:
Về việc thu phí đối với dịch vụ thẻ
10/02/2019 12:00:17
Tổ chức phát hành thẻ có được thu thêm phí ngoài biểu phí dịch vụ thẻ đã ban hành nếu có thoả thuận riêng với khách hàng không? Có được thu phí từ chủ thẻ đối với những giao dịch thẻ không thành công không?

Đơn vị chấp nhận thẻ có được phép thu phí thanh toán từ khách hàng? 

Trước khi áp dụng biểu phí dịch vụ thẻ (ban hành mới hoặc điều chỉnh, bổ sung), tổ chức phát hành thẻ không phải gửi NHNN mà chỉ cần niêm yết công khai và thỏa thuận với khách hàng, thông tin này đúng hay sai?

Giao dịch khống tại đơn vị chấp nhận thẻ (không phát sinh việc mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ) có phải là đã vi phạm pháp luật?

Có phải biểu phí dịch vụ thẻ của tổ chức phát hành thẻ được niêm yết công khai và phải cung cấp cho chủ thẻ trước khi sử dụng và khi có sự thay đổi?

Trả lời:

Tổ chức phát hành thẻ không được thu thêm phí ngoài biểu phí dịch vụ thẻ đã được ban hành.

Tổ chức phát hành thẻ không được thu phí từ chủ thẻ đối với những giao dịch thẻ không thành công.

Đơn vị chấp nhận thẻ không được thu phí thanh toán thẻ từ khách hàng.

Trước khi áp dụng biểu phí dịch vụ thẻ (ban hành mới hoặc điều chỉnh, bổ sung), tổ chức phát hành thẻ không phải gửi NHNN mà chỉ cần niêm yết công khai và thỏa thuận với khách hàng. Thông tin này là chính xác.

Giao dịch khống tại đơn vị chấp nhận thẻ (không phát sinh việc mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ) là vi phạm pháp luật.

Biểu phí dịch vụ thẻ của tổ chức phát hành thẻ được niêm yết công khai và phải cung cấp cho chủ thẻ trước khi sử dụng và khi có sự thay đổi là thông tin đúng.

Ngân hàng Nhà nước


Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến