6 giờ gặp đại biểu Quốc hội của người dân sống ở Thủ Thiêm