Sân vận động 80.000 chỗ ngồi sẵn sàng trước trận Malaysia - Việt Nam