Thực hư chủ tịch cầm ghế can ngăn giám đốc đánh bác sĩ