Video: Thủ đoạn trộm ở các tiệm vàng của cô gái trẻ