Chưa rõ nguyên nhân 42 người trong một xã ở Phú Thọ nhiễm HIV