Hà Nội chặt hạ 1300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng