Dòng sự kiện:
Với Nghị định 69, sẽ khó có cơ hội cho sai phạm nảy sinh tại dự án BT
18/08/2019 07:00:01
Đó là quan điểm của ông La Văn Thịnh,Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) khi nói về Nghị định số 69 liên quan đến dự án xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Tại cuộc họp báo chuyên đề giới thiệu Nghị định 69 của Bộ Tài chính ngày 16/8/2019, ông La Văn Thịnh tin tưởng với chìa khóa “nguyên tắc ngang giá” cùng những quy định rất chặt chẽ và theo nguyên tắc thị trường, nghị định này sẽ khắc phục triệt để những sai phạm trong các dự án BT, và tới đây, sai phạm sẽ khó có cơ hội nảy sinh.

Bộ Tài chính đã tổ chức họp báo chuyên đề giới thiệu nội dung cơ bản của Nghị định 69

Nghị định số 69/2019/NĐ-CP quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) có hiệu lực từ ngày 1/10/2019.

Theo ông  La Văn Thịnh, Nghị định sẽ xử lý dứt điểm các lo ngại trước đây về vấn đề như định thầu công trình hay thanh toán cho nhà đầu tư tài sản công có giá trị vượt quá giá trị của công trình...

Bởi vì theo nghị định này, việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT được thực hiện theo nguyên tắc ngang giá, giá trị dự án BT tương đương với giá trị tài sản công thanh toán.

Theo đó, giá trị tài sản công được xác định theo giá thị trường theo quy định của pháp luật tại thời điểm thanh toán còn giá trị dự án BT được xác định theo kết quả đấu thầu rộng rãi.

Theo Nghị định 69, sau khi dự án BT đã hoàn thành, Nhà nước sẽ giao tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư hoặc Nhà nước giao đất đồng thời theo tiến độ công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định theo quy định của pháp luật.

Như vậy, Nghị định đã cân bằng được lợi ích giữa nhà nước và nhà đầu tư dự án BT với những điều khoản quy định chuyển tiếp.

Trả lời câu hỏi với những dự án đã ký kết từ trước mà điều kiện thanh toán không đáp ứng quy định tại Nghị định 69 này sẽ được xử lý thế nào, ông Thịnh khẳng định: Nghị định này là một bước đệm mềm với các quy định có lý có tình.

“Chúng ta phải nhận thức rằng đây là điều khoản xử lý chuyển tiếp, tức là khi nghị định này có hiệu lực thì sự việc nó đã xảy ra từ trước. Vì vậy, trong nghị định này vừa đảm bảo quản lý hiệu quả nhưng cũng tôn trọng các cam kết với nhà đầu tư. Các bên sẽ cùng nhau xác định xem công trình có đúng pháp luật chưa”.

Cụ thể, về điều khoản chuyển tiếp, theo Nghị định này, các hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất, trụ sở làm việc cho Nhà đầu tư thực hiện dự án BT đã được ký kết theo đúng quy định của pháp luật tại thời điểm ký hợp đồng BT trước ngày 01/01/2018 mà chưa hoàn thành việc thanh toán cho Nhà đầu tư thì tiếp tục thực hiện việc thanh toán theo nội dung hợp đồng BT đã ký kết.

Trường hợp các nội dung liên quan đến việc thanh toán chưa được quy định rõ trong hợp đồng BT thì áp dụng các quy định của Luật Đất đai năm 2013, Luật Đầu tư năm 2014, Luật Xây dựng năm 2014, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và pháp luật có liên quan có hiệu lực tại thời điểm thanh toán.

Theo đó, việc xác định giá trị dự án BT phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và pháp luật có liên quan. Việc sử dụng quỹ đất, trụ sở làm việc để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Giá trị quỹ đất, trụ sở làm việc để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án BT đảm bảo nguyên tắc ngang giá (giá trị quỹ đất, trụ sở làm việc thanh toán phải tương đương với giá trị dự án BT) và được hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước.

Đối với các hợp đồng BT được ký kết từ ngày 1/1/2018 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, trong đó có điều khoản sử dụng tài sản công để thanh toán được thực hiện theo Luật Đất đai năm 2013, Luật Đầu tư năm 2014, Luật Xây dựng năm 2014, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và pháp luật có liên quan.

Theo Thời báo ngân hàng

Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến