Dòng sự kiện:
Vốn chủ sở hữu âm, cổ phiếu Hưng Đạo Container bị hạn chế giao dịch
10/09/2019 20:19:37
Ngoài việc từ chối đưa ra ý kiến trên BCTC kiểm toán, kiểm toán viên còn đưa ra ý kiến nhấn mạnh có ảnh hưởng tới khả năng hoạt động liên tục của Hưng Đạo Container.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) quyết định đưa gần 17 triệu cp HDO của CTCP Hưng Đạo Container vào diện bị hạn chế giao dịch từ ngày 10/09/2019 vì vốn chủ sở hữu bị âm (căn cứ theo BCTC soát xét bán niên 2019).

Theo BCTC bán niên 2019, HDO báo doanh thu thuần hơn 7.3 tỷ đồng, tăng gần 5 tỷ đồng so với trước soát xét. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng lên 74 tỷ đồng khiến HDO lỗ gộp 66.8 tỷ thay vì con số âm 548 triệu đồng theo báo cáo tự lập.

Kết quả là HDO báo lỗ gần 95 tỷ đồng trong 6 tháng 2019, nâng lỗ lũy kế đến 31/06/2019 lên con số 246 tỷ đồng, vượt con số vốn điều lệ thực góp là 169.5 tỷ, vốn chủ âm 66 tỷ đồng.

Cũng tại BCTC soát xét bán niên 2019, kiểm toán đã từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán. Cơ sở của việc từ chối đưa ra kết luận – do công ty đang bị cơ quan Thuế phong tỏa tài khoản và thu hồi hóa đơn, dẫn đến việc ghi nhận các khoản doanh thu bán hàng trong kỳ kế toán không chính xác. Dù áp dụng các thủ tục kiểm toán bổ sung nhưng kiểm toán viên cũng không thể xác định được đầy đủ và chính xác các khoản doanh thu bán hàng.

Bên cạnh đó trong kỳ kế toán của công ty có phát sinh các khoản chi phí với số tiền hơn 77,7 tỷ đồng – là các khoản chi phí không được khấu trừ theo quy định do không có đầy đủ hóa đơn chứng từ và không phù hợp với doanh thu bán hàng.

Tại BCTC soát xét bán niên 2018, kiểm toán viên đã đưa ra kết luận ngoại trừ là do công ty đang bị cơ quan thuế phong tỏa tài khoản và thu hồi hóa đơn nên có sự chênh lệch thiếu giữa kê khai thuê so với số liệu hạch toán trên sổ sách, trong đó khoản mục doanh tu và thu nhập từ thanh lý tài sản chênh lệch gần 14,4 tỷ đồng, thuế GTGT chênh lệch gần 1,44 tỷ đồng. Cho đến thời điểm kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ ngày 30/6/2019 các vấn đề nêu trên vẫn chưa được xử lý và tiếp tục ảnh hưởng đến BCTC giữa niên độ của công ty.

Trên BCTC kiểm toán năm 2018 (kết thúc ngày 31/12/2018), kiểm toán viên cũng đưa ra ý kiến ngoại trừ - do tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán 31/12/2018, kiểm toán không được tham gia chứng kiến kiểm kê quỹ tiền mặt tại công ty. Bằng các thủ tục kiểm toán thay thế khác, kiểm toán vẫn không đủ cơ sở để xác nhận tính hiện hữu của khoản mục tiền mặt tồn quỹ và vấn đề trên vẫn chưa được xử lý đến 30/6/2019 – làm ảnh hưởng đến BCTC giữa niên độ của công ty.

Vì những nguyên nhân trên, kiểm toán cho rằng "cơ sở của việc từ chối đưa ra kết luận": Kiểm toán không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp làm cơ sở đưa ra kết luận về BCTC giữa niên độ, do vậy kiểm toán không thể đưa ta kết luận nào cho BCTC của công ty.

Trên BCTC giữa niên độ của công ty, kiểm toán cũng nêu vấn đề cần nhấn mạnh – là khoản nợ ngắn hạn của công ty đang lớn hơn tài sản ngắn hạn tại ngày 30/6/2019; Tổng nợ phải trả lớn hơn tổng tài sản. Như vậy công ty sẽ gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ đến hạn. Điều này cho thấy có sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Trên sàn, giá cổ phiếu HDO bất ngờ tăng kịch trần phiên thứ 3 liên tiếp trước thông tin bị hạn chế giao dịch mà HNX đưa ra. Thế nhưng, điều đó có thể chẳng giúp nhiều cho những cổ đông lâu năm của HDO. Tính đến nay (kết phiên 09/09), cổ phiếu HDO đã mất hơn 95% giá trị so với thời điểm vừa niêm yết.

Được biết, HDO đưa cổ phiếu lên sàn UPCoM vào tháng 11/2009. Hơn 6 tháng sau, tức 17/06/2010, HDO chính thức chuyển lên niêm yết trên HNX với giá kết phiên giao dịch đầu tiên tại 22,200 đồng/cp. Đến ngày 26/05/2017, HDO chính thức bị hủy niêm yết do kiếm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với BCTC kiểm toán 2016.

Sau đó, cổ phiếu HDO được đưa lên giao dịch tại UPCoM nhưng tình hình vẫn chưa có gì cải thiện. Hiện cổ phiếu HDO chỉ còn 700 đồng/cp.

Mai An
 
Thích và chia sẻ bài viết này :
Theo ANTT/NĐT
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
http://antt.nguoiduatin.vn/von-chu-so-huu-am-co-phieu-hung-dao-container-bi-han-che-giao-dich-281787.htm
Đang phổ biến