Dòng sự kiện:
Xin cơ chế đặc thù để triển khai dự án sân bay Long Thành
13/10/2017 12:33:44
Theo kế hoạch ban đầu thì tiến độ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sân bay Long Thành bị chậm khoảng 8 tháng. Tuy nhiên, đối chiếu với quy định của Quốc hội thì tiến độ triển khai về cơ bản vẫn được đáp ứng.

Tổng mức đầu tư của dự án sân bay Long Thành khoảng 23.049 tỷ đồng. Tuy nhiên, với nguồn vốn dự kiến thu hồi được khoảng 3.022 tỷ đồng từ việc khai thác, sử dụng ngắn hạn quỹ đất chưa xây dựng hạ tầng thì thực chất tổng chi phí dự án thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 20.027 tỷ đồng.

Mới đây, Chính phủ vừa gửi Quốc hội Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Trước mắt, trong giai đoạn đến 2020, nhu cầu vốn cho dự án khoảng 10.821,6 tỷ đồng. Đến nay, dự án mới bố trí 5.000 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ, vì vậy cần tiếp tục bổ sung nguồn vốn.

Trước khó khăn về nguồn vốn hiện nay, ngoài những chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng phê duyệt, Chính phủ cho rằng Quốc hội cần có những cơ chế đặc thù để triển khai dự án.

Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư sân bay Long Thành đã được gửi đến Quốc hội.

Cụ thể, khoản 6, điều 16, Luật Đầu tư công năm 2014 quy định các hành vi bị cấm trong đầu tư công: “Yêu cầu tổ chức, cá nhân tự bỏ vốn đầu tư khi chương trình, dự án chưa được quyết định chủ trương đầu tư, chưa được phê duyệt hoặc chưa được bố trí vốn kế hoạch, gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

Chính phủ đề nghị không áp dụng khoản này, mà giao Chính phủ xây dựng các chính sách cụ thể huy động các nguồn vốn để thực hiện thu hồi đất..., trong đó có việc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp khai thác hàng không ứng vốn để thực hiện

Điểm 1, khoản 1, điều 64, Luật Đất đai năm 2013 quy định các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

Chính phủ cũng đề nghị không áp dụng quy định này mà được khai thác, sử dụng ngắn hạn quỹ đất đã được giao chưa xây dựng hạ tầng và không phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; không bị thu hồi đất khi chưa đưa đất vào sử dụng theo tiến độ thực hiện dự án.

Ngoài các chính sách hiện hành, Chính phủ cho rằng cần có hỗ trợ mỗi hộ gia đình bị ảnh hưởng thu nhập với mức 21.000.000 đồng như đề xuất của UBND tỉnh Đồng Nai.

Báo cáo cũng nêu rõ, một phần nguồn vốn cho dự án dự kiến huy động từ việc đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng các công trình thương mại và dịch vụ, khấu trừ tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư, nguồn thu từ việc cho thuê đất ngắn hạn đối với các khu vực chưa triển khai xây dựng các hạng mục công trình của dự án sẽ được hoàn trả ngân sách. 

Tuy nhiên, với đặc thù công tác giải phóng mặt bằng thì việc thu hồi các nguồn vốn nêu trên cần phải có thời gian (thu hồi sau khi giao đất tái định cư, cho thuê đất). Vì vậy, trước mắt ngân sách cần ứng đủ vốn để thực hiện dự án, nguồn thu này sẽ được cân đối hoàn trả ngân sách và đề nghị bố trí cho dự án sân bay Long Thành.

Dự kiến, việc lựa chọn nhà thầu thực hiện lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sẽ thực hiện từ tháng 10/2017 – 3/2018; việc lập Báo cáo thực hiện từ tháng 4/2018 – 7/2019; trình Chính phủ thẩm định Báo cáo từ tháng 8 – 9/2019; Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua Báo cáo từ tháng 10/2019; Thủ tướng phê duyệt Báo cáo từ tháng 12/2019 và triển khai các bước tiếp theo để phấn đấu hoàn thành chậm nhất giai đoạn 1 của Dự án vào năm 2025.

Chính phủ đánh giá chung về tình hình triển khai dự án, so với kế hoạch ban đầu thì tiến độ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi bị chậm khoảng 8 tháng. Nguyên nhân là do quy trình thủ tục tổ chức thi tuyển để lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc nhà ga hành khách. Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện dự án riêng, CĐT đang hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Đối chiếu với quy định của Quốc hội (Giai đoạn 1 của dự án chậm nhất phải hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2025), tiến độ triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành về cơ bản vẫn được đáp ứng.

Hoàng Thuỳ (t/h)

Loading...
Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến