Dòng sự kiện:
ACB phát hành 20.000 tỷ đồng trái phiếu lần 1 trong năm 2023
25/07/2023 15:09:44
Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 trong năm 2023.

Số trái phiếu này là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và không phải là nợ thứ cấp của ACB.

Tổng mệnh giá phát hành tối đa 20.000 tỷ đồng. Mỗi trái phiếu có mệnh giá là 100 triệu đồng với kỳ hạn tối đa 5 năm. Số lượng đợt phát hành dự kiến là 20 đợt, lãi suất cố định trong suốt thời hạn của trái phiếu tùy theo điều kiện thị trường, nhu cầu của nhà đầu tư…

Theo ACB, mục đích phát hành trái phiếu là phục vụ nhu cầu cho vay, đầu tư cũng như bảo đảm tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Liên quan đến trái phiếu của ACB, tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 ngày 13/5, Tổng giám đốc ngân hàng ACB Từ Tiến Phát cho biết, danh mục trái phiếu tại ngân hàng hoàn toàn lành mạnh, an toàn. Chiến lược năm 2023 của ACB là tiếp tục không đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, trừ trái phiếu của tổ chức tín dụng.

Vào cuối quý 1/2023, ngân hàng này có gần 36.056 tỷ đồng trái phiếu lưu hành. Trong đó, lượng trái phiếu kỳ hạn 1 - 2 năm là 11.450 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm là 20.700 tỷ đồng, 5 năm là 1.495 tỷ đồng và 10 năm là 2.411 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 6/2023, ngân hàng này cũng thông báo mua lại 4 lô trái phiếu mã ACBH2124005, ACBH2124006, ACBH2124011 và ACBH2124012 với tổng mệnh giá mua lại tối đa là 10.000 tỷ đồng. Đây là 4 lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản và không phải là nợ thứ cấp của ACB.

Đối với lô ACBH2124005: ngày phát hành là 22/6/2021 và ngày đáo hạn là 22/6/2023. Lô ACBH2124006: ngày phát hành là 23/6/2021 và ngày đáo hạn là 23/6/2023. Tổng mệnh giá phát hành tối đa là 2.500 tỷ đồng, tương ứng mỗi trái phiếu có mệnh giá là 1 tỷ đồng có kỳ hạn 3 năm.

Hai lô trái phiếu còn lại mã ACBH2124011 và ACBH2124012 sẽ được thanh toán vào ngày 8/7/2023 và 15/7/2023. Giá mua lại trái phiếu bằng 100% tổng mệnh giá phát hành.

Nguồn mua lại được ACB sử dụng từ nguồn thu các khoản cho vay VNĐ trung và dài hạn hoặc các nguồn cho vay, đầu tư đến hạn khác hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác đến hạn vào thời điểm mua lại trái phiếu trước hạn.

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến