Sạt lở kinh hoàng do mưa lớn tại miền núi tỉnh Thanh Hóa
17/08/2018 18:15:36
Tại các huyện miền núi Thanh Hóa vẫn đang có mưa lớn liên tục, nước ở các sông suối dâng cao, các tuyền đường bị sạt lở khiến đất, đá lăn xuống lòng đường gây chia cắt giao thông nghiêm trọng.