Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
21/07/2024 11:15:21
Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, từ 7 giờ 00 phút đến 22 giờ 00 phút ngày 25/7/2024 và từ 7 giờ 00 phút đến 13 giờ 00 phút ngày 26/7/2024.