Bộ Tài chính nói gì về vốn tín dụng cho dự án cao tốc Bắc-Nam?
23/11/2017 17:23:20
Bộ Tài chính vừa có văn bản thống nhất với đề xuất của Ngân hàng Nhà nước việc cho vay với các dự án hợp tác công-tư (PPP) trong thời gian tới cần tiếp tục theo cơ chế thương mại hiện hành.