Dòng sự kiện:
04/04/2020 19:10:05
Nhà sáng lập Microsoft đã chọn ra 7 loại có triển vọng nhất trong số các vaccine Covid-19 đang được điều chế trên toàn cầu và quyết định rót tiền vào các cơ sở phát triển, nghiên cứu 7 loại vaccine này.
1 2 3