Dòng sự kiện:
11/12/2017 08:50:13
Báo cáo tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 11,11 tháng năm 2017 của Bộ Công Thương, sản xuất ngành khai khoáng vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng giảm so với cùng kỳ năm 2016.
1 2 3