Dòng sự kiện:
21/11/2019 07:42:47
SCIC sẽ bán 17,5 triệu cổ phần của mình tại Cienco 5 với tổng mệnh giá là 175,6 tỷ đồng, tương đương với 40% vốn điều lệ với giá khởi điểm là 19.300 đồng/cổ phần.
1 2 3