Dòng sự kiện:
24/09/2017 12:45:36
Suốt những năm qua, Quỹ Bảo lãnh tín dụng (QBLTD) cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) vẫn chưa làm tròn nhiệm vụ “cầu nối” giữa ngân hàng và doanh nghiệp, khiến DNNVV vẫn khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn.
1 2 3