Dòng sự kiện:
04/06/2020 11:45:57
Sau ThBev, công ty mẹ đang sở hữu 53,59% cổ phần tại Sabeco, đại diện Bộ Công thương - cổ đông lớn thứ hai tại doanh nghiệp này cũng khẳng định cơ quan này không có chủ trương mua lại cổ phiếu Sabeco.
1 2 3