Dòng sự kiện:
21/08/2019 11:01:33
CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) vừa chốt quyền chia cổ tức tỷ lệ 22% và quyền mua cổ phiếu tỷ lệ 4:1 với giá 10.000 đồng/cổ phần nhằm huy động 874,6 tỷ đồng.
1 2 3