Dòng sự kiện:
14/08/2018 13:03:52
“Vua gỗ” Trường Thành (TTF) giữ quán quân lỗ quý 2 và cả nửa đầu năm 2018 do kinh doanh dưới giá vốn và trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi.
1 2 3