Dòng sự kiện:
17/10/2018 07:02:12
Tập đoàn Nguyễn Hoàng sở hữu 51% số cổ phần Trường ĐH Hoa Sen và nắm quyền lãnh đạo trường này.
1 2 3