Dòng sự kiện:
24/02/2018 14:00:51
Thị trường có nhiều đồn đoán đã có đối tác đứng ra mua lại cổ phần của thức ăn chăn nuôi Việt Thắng trên thị trường. Tuy vậy, những con số lỗ lại được đánh giá là không thuận lợi cho việc thoái vốn.
1 2 3