Dòng sự kiện:
19/04/2018 15:13:19
Trong quý I/2018, tiến độ cổ phần hóa vừa ghi nhận kỷ lục chậm đến khó tin, khi theo Bộ Tài chính cả nước chỉ cổ phần hóa được 2 doanh nghiệp.
1 2 3