Dòng sự kiện:
02/06/2023 09:15:21
Đây là gói thầu lớn có nhiều lợi thế vì phần lớn vốn đầu tư đã được bố trí, bên cạnh đó "liên minh" nhà thầu này sẽ được thưởng theo cơ chế thưởng hợp đồng xây lắp.
1 2 3