Dòng sự kiện:
05/09/2019 12:39:12
Theo ông Ngô Quang Định, sau khi tiến hành cưỡng chế diện tích 120,9m2 của gia đình ông, Chi cục thi hành án dân sự huyện Đông Anh đã không lập Biên bản kiểm kê tài sản cũng như thuê nhà cho đối tượng bị cưỡng chế.
1 2 3