Dòng sự kiện:
19/11/2019 10:34:05
Một nhân viên của Quỹ tín dụng nhân dân Hồng Thái, xã Hồng Thái, huyện Ninh Giang (Hải Dương) bị người dân tố cáo 'nói một đằng, làm một nẻo' khi nhận tiền và kiểm tra tại trụ sở đơn vị này.
1 2 3