Dòng sự kiện:
04/11/2020 12:28:30
Hơn 10 năm, nhiều hộ kinh doanh là cổ đông của Công ty CPTM Yên Thế (Bắc Giang) có đơn kêu cứu tới các cơ quan có chức năng để đòi quyền lợi cho quầy hàng bị thu hồi không minh bạch.
  • Liên kết hữu ích
1 2 3