Dòng sự kiện:
25/06/2019 10:04:34
Theo luật sư, việc BQT tòa nhà xử phạt chủ nhà 2.000.000 đồng là không đúng quy định của pháp luật. Chỉ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mới được ra quyết định xử phạt hành chính theo đúng trình tự thủ tục luật định.
1 2 3