Dòng sự kiện:
21/04/2024 07:14:52
Trường hợp người phạm tội giết người là người từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi sẽ không áp dụng hình phạt tử hình, tù chung thân mà chỉ áp dụng hình phạt tù có thời hạn và không quá 12 năm tù.
1 2 3