Dòng sự kiện:
22/03/2018 09:01:37
20 công ty chứng khoán lớn nhất đang cho nhà đầu tư chứng khoán vay hơn 37 nghìn tỷ đồng để đầu tư cổ phiếu nhưng tình trạng nợ xấu không được thuyết minh.
  • Bởi 20/03/2018 06:15:45
    Tình hình tài chính kém khả quan cùng với những chậm trễ trong việc công bố thông tin là nguyên nhân khiến nhiều cổ phiếu đang đứng trước nguy cơ phải rời sàn trong thời gian tới.
  • Bởi 19/03/2018 19:00:39
    Tuần vừa qua đã dấy lên hiện tượng bán mua cổ phiếu từ phía những người cầm trịch, người thân và tổ chức có liên quan. Trong đó, nhiều giao dịch bán và đăng ký bán đến từ những người đứng đầu của doanh nghiệp.
  • Bởi 19/03/2018 07:20:16
    Thị trường chứng khoán vận động theo tâm lý nhà đầu tư, mà tâm lý thì phụ thuộc vào thông tin vốn là thứ được nhìn nhận vô cùng khác nhau từ phân tích thực tế đến cảm nhận.
1 2 3