Dòng sự kiện:
26/11/2020 17:44:52
Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, riêng dư nợ tín dụng đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản là 580.168 tỷ đồng.
  • Liên kết hữu ích
1 2 3