Dòng sự kiện:
27/01/2022 14:19:23
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam năm 2021, ước đạt 19,74 tỷ USD, giảm 1,2% so với năm trước.
  • Liên kết hữu ích
1 2 3