Dòng sự kiện:
01/06/2023 13:23:19
Theo Thông tư số 09/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 của Bộ Tài chính, từ ngày 15/6/2023, giá bán lẻ điện sinh hoạt với sinh viên, người lao động thuê nhà có sự điều chỉnh.
1 2 3