Dòng sự kiện:
20/07/2018 05:55:14
Lẽ ra phải áp dụng luật Di sản để bảo vệ các di tích thì chính quyền Đà Nẵng đã vọi giao đất cho chủ đầu tư.
1 2 3