Dòng sự kiện:
20/01/2020 06:00:01
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình yêu cầu UBND TP Hà Nội tổ chức xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến các dự án theo kiến nghị tại kết luận của Thanh tra Chính phủ.
1 2 3