Dòng sự kiện:
27/11/2020 15:53:28
Liên doanh Đông Sơn – ADI trúng đấu giá mặt bằng 3241 tại TP Thanh Hóa với tống số tiền 1.215 tỷ đồng, song hơn 1 năm qua mới chỉ nộp được hơn 168 tỷ đồng.
  • Liên kết hữu ích
1 2 3