Dòng sự kiện:
21/01/2019 18:04:42
Là nhà đầu tư duy nhất trúng sơ tuyển tại Dự án Trung tâm hội nghị, khách sạn, chung cư, nhà hàng tại phía Đông hòn Cặp Bè, phường Hồng Hải, Công ty CP F&B Ba Sao vừa được chỉ định thực hiện Dự án.
1 2 3