Dòng sự kiện:
22/09/2018 07:22:29
'Tôi cho rằng Luật Đầu tư công có khó khăn, nhưng việc tổ chức thực hiện chưa nghiêm', Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu.
1 2 3