Dòng sự kiện:
24/09/2021 15:03:56
Chín tháng qua, các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân; trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 11,8 tỷ USD.
  • Liên kết hữu ích
1 2 3