Dòng sự kiện:
27/11/2020 13:27:54
Hai dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam hơn 1 năm đấu thầu không chọn được nhà đầu tư nên đã xin chuyển sang đầu tư công.
  • Liên kết hữu ích
1 2 3