Dòng sự kiện:
19/03/2019 06:36:44
UBND TP vừa chấp thuận chủ trương chuyển CĐT 2 dự án Xây dựng hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, quận 7 và Xây dựng hoàn thiện nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ và cầu Rạch Đỉa.
1 2 3