Dòng sự kiện:
14/11/2018 10:25:25
Với những nút thắt về pháp lý trong đầu tư hạ tầng, 10 - 20 năm vừa qua, nhà đầu tư BOT như con thiêu thân khi đầu tư và bất chấp mọi rủi ro có thể có.
1 2 3