Dòng sự kiện:
08/08/2020 15:41:48
Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP) vừa bị tịch thu toàn bộ bảo lãnh thực hiện hợp đồng Gói thầu Cung cấp dịch vụ thiết kế và hủy giếng DH-1P, DH-2P, DH-3P tại mỏ Đại Hùng, Lô 05-1A do PVEP POC làm chủ đầu tư.
  • Liên kết hữu ích
1 2 3