Dòng sự kiện:
Nếu PVN không hoàn thành thủ tục góp vốn, các bên cho vay sẽ không giải ngân và dự án Lọc dầu Nghi Sơn nguy cơ vỡ nợ.
Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 5219/VPCP-ĐMDN ngày 04/6/2018 của Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến về việc Bộ Công Thương đề nghị chuyển giao Cty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn và thoái vốn Nhà nước tại Vinaincon.
16/07/2018 07:23:34
Dù kết luận thanh tra Tổng công ty phát triển nhà và đô thị (HUD) được Thanh tra Chính phủ công bố từ 2015, nhưng đến thời điểm này, Bộ Xây dựng chưa kỷ luật 4 lãnh đạo vi phạm.