Dòng sự kiện:
20/05/2019 10:46:39
Cụm công nghiệp thị trấn Quán Lào sẽ được đầu tư với tổng mức 499,84 tỷ đồng tại huyện Yên Định (Thanh Hóa).
1 2 3