Dòng sự kiện:
UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị Sudico hợp tác, trả lại dự án Khu du lịch sinh thái Sông Đà - Ngọc Vừng để tỉnh Quảng Ninh thu hút, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm đầu tư phát triển...
Mới đây, Dự án Hạ tầng khu quy hoạch chia lô đất ở dân cư tại xã Hưng Lộc, TP Vinh đang đề nghị xin điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư lên hơn 46 tỷ đồng và nâng giá đất lên 6,5 triệu đồng/m2.
23/08/2019 14:36:59
UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị Sudico hợp tác, trả lại dự án Khu du lịch sinh thái Sông Đà - Ngọc Vừng để tỉnh Quảng Ninh thu hút, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm đầu tư phát triển...