Dòng sự kiện:
23/09/2018 16:29:49
Bộ Tài chính vừa có công văn yêu cầu các bộ, ban, ngành và UBND các tỉnh, TP, các đơn vị được kiểm toán thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đối với các báo cáo quyết toán NSNN năm 2016.
1 2 3