Dòng sự kiện:
01/02/2023 15:33:51
Trên thị trường kỳ hạn, các nhà đầu tư vẫn dự tính lãi suất cuối kỳ của Fed sẽ dưới ngưỡng 5% khi kỳ vọng Fed sẽ đảo ngược chính sách và cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản vào cuối năm 2023.
1 2 3