Dòng sự kiện:
22/05/2019 08:00:15
Theo như số liệu của Kiểm toán Nhà nước chỉ ra, một số công ty bảo hiểm lớn có những khoản đầu tư tài chính khó có khả năng thu hồi, thậm chí phải trích lập dự phòng 100%.
1 2 3