Dòng sự kiện:
27/05/2018 13:17:16
Tổng cục Thuế vừa ban hành quy trình bán lẻ, cấp lẻ hóa đơn giá trị gia tăng (gọi tắt là hóa đơn) của cơ quan thuế các cấp.
1 2 3