Dòng sự kiện:
21/09/2020 14:34:40
Ngân hàng Nhà nước không cần thay đổi tỷ giá ở thời điểm hiện tại khi dự trữ ngoại hối vẫn ở mức cao, cán cân thương mại tiếp tục thặng dư, lãi suất USD còn ổn định ở mức thấp…
  • Liên kết hữu ích
1 2 3