Dòng sự kiện:
Quy định của Ngân hàng Nhà nước nêu rõ lãi suất cho vay áp dụng đến hết ngày 30/6/2023 đối với chủ đầu tư là 8,7%/năm, áp dụng với người mua nhà là 8,2%/năm.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) nhận được công văn của CTCP Tôn Đông Á về việc rút hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu.
10/06/2023 19:17:50
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã tiến hành chia cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu với tỉ lệ 25%, trong đó chủ tịch HĐQT Trần Hùng Huy nhận lượng cổ phiếu và tiền mặt lên tới cả trăm tỉ đồng.