Dòng sự kiện:
HoSE cho biết, sẽ tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu CIG, việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu này sẽ căn cứ vào BCTC Hợp nhất soát xét bán niên năm 2020 của công ty.
Trong tháng 3, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 12 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 9.721 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, giảm 29% so với tháng 2.