Dòng sự kiện:
Quy định của Ngân hàng Nhà nước nêu rõ lãi suất cho vay áp dụng đến hết ngày 30/6/2023 đối với chủ đầu tư là 8,7%/năm, áp dụng với người mua nhà là 8,2%/năm.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) nhận được công văn của CTCP Tôn Đông Á về việc rút hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu.