Dòng sự kiện:
Ngày 19/09 vừa qua, SPD đã đăng ký bán toàn bộ cổ phần sở hữu tại CTCP Long Hậu (HOSE: LHG), tương đương 423,750 cp (tỷ lệ 0.85%).
Ngân hàng lớn thứ hai nước Đức Commerzbank dự định cắt giảm 4.300 việc làm tại một số mảng, song sẽ bổ sung 2.000 việc làm trong 'các lĩnh vực chiến lược'.
23/09/2019 15:00:02
Ngày 23/8, NHTMCP Bản Việt (Viet Capital Bank) công bố đã rà soát và triển khai xây dựng mô hình quản trị rủi ro theo chuẩn mực Basel II, và tự hoàn thành một số hạng mục của lộ trình.