Dòng sự kiện:
Theo đó, CTCP Đầu tư Thương mại Hồng Hoàng ngày 29/10/2019 đã phát hành thành công gần 1.403 tỷ đồng trái phiếu cho một nhà đầu tư tổ chức nước ngoài không tiết lộ danh tính.
Riêng trong tháng 10, Chính phủ đã trả nợ khoảng 6.926 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 4.592 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 2.333 tỷ đồng.
22/11/2019 06:07:48
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa thông báo về việc nhận hồ sơ đăng kí niêm yết lần đầu của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB).