Dòng sự kiện:
Ông Nguyễn Trần Trung Sơn, con trai của Chủ tịch HĐQT NCB dự kiến sẽ phải bỏ ra khoảng 73 tỷ đồng để mua 8,2 triệu cổ phiếu NVB. Sau giao dịch, ông Sơn sẽ nâng số cổ phiếu NVB mình sở hữu lên hơn 9,3 triệu.
Tập đoàn Masan (MSN) vừa thông báo chính thức về đợt chào bán trái phiếu đợt 1 (trên tổng số dự kiến là 4 đợt) với tổng giá trị huy động 3.000 tỷ đồng, lãi suất 9,3%/năm.
18/02/2020 19:06:51
Ông Nguyễn Trần Trung Sơn, con trai của Chủ tịch HĐQT NCB dự kiến sẽ phải bỏ ra khoảng 73 tỷ đồng để mua 8,2 triệu cổ phiếu NVB. Sau giao dịch, ông Sơn sẽ nâng số cổ phiếu NVB mình sở hữu lên hơn 9,3 triệu.
18/02/2020 16:42:26
Tập đoàn Masan (MSN) vừa thông báo chính thức về đợt chào bán trái phiếu đợt 1 (trên tổng số dự kiến là 4 đợt) với tổng giá trị huy động 3.000 tỷ đồng, lãi suất 9,3%/năm.