Dòng sự kiện:
Về khoản vay của ThaiBev thì phần nợ của ThaiBev không chuyển sang bảng cân đối kế toán của Sabeco. Những khoản vay của cổ đông vẫn sẽ là khoản vay cổ đông.
Chiều ngày 20/7, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo, tài khoản chứng khoán của ông đã bị bán ra 3,83 triệu cổ phiếu HAG.
21/07/2018 17:09:32
77,7% GDP là con số vốn hóa thị trường cổ phiếu Việt Nam tại thời điểm thị trường chứng khoán (TTCK) tròn 18 năm khai trương hoạt động (20/7/2000-10/7/2018).