Dòng sự kiện:
12/05/2019 09:04:00
Hacker dùng virus mã hóa dữ liệu tất cả file trên 6 máy tính của ban quản lý dự án, đòi 98 USD tiền chuộc mỗi máy.
1 2 3