Dòng sự kiện:
19/03/2019 12:49:07
Lý do là vì thoả thuận đó không có gì khác biệt về thực chất so với thoả thuận đã hai lần bị Hạ viện Anh bác bỏ.
1 2 3