Dòng sự kiện:
25/01/2021 14:36:18
Iraq đã yêu cầu IMF cấp khoản hỗ trợ tài chính khẩn cấp theo khuôn khổ Công cụ Tài chính Nhanh (RFI), đồng thời cũng đề xuất một thỏa thuận dài hạn hơn với IMF
  • Liên kết hữu ích
1 2 3