Việt Nam là nước nhiệt đới, lưu hành nhiều bệnh truyền nhiễm do côn trùng truyền, trong đó có bệnh viêm não vi rút; đặc biệt, mùa hè là mùa thích hợp cho các côn trùng truyền bệnh phát triển.