21/07/2017 07:15:14
Đoàn “cưỡng chế” do Phó chủ tịch UBND xã dẫn đầu đoàn đi cắt điện của dân nhằm mục đích đòi nợ. Tuy nhiên, giám đốc HTX điện đã mang theo cả tuýp sắt.
1 2 3