Dòng sự kiện:
24/09/2017 21:21:16
Người phụ nữ cho rằng các hung khí mà công an tìm thấy 'là để chặt cây trong bãi đất. Vì ngoài quê em toàn dùng mã tấu, dao phay đi làm rẫy'.
1 2 3