Dòng sự kiện:
02/09/2019 10:37:43
TP HCM đã chính thức triển khai 'soi' các giao dịch đáng ngờ trong mua bánbất động sản để thực hiện phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực này theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.
1 2 3