Giá vàng

Giá vàng 9999 - Giá vàng sjc - Giá vàng trực tuyến
SJC Việt Nam

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Khu vực Loại

Giá vàng hôm nay

20-05-2024

Giá vàng hôm qua

19-05-2024

Hồ Chí Minh -- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
Hà Nội -- -- -- --
Đà Nẵng -- -- -- --
Nha Trang -- -- -- --
Cần Thơ -- -- -- --
Cà Mau -- -- -- --
Kiên Giang -- -- -- --
Buôn Ma Thuật -- -- -- --
Báo giá của các ngân hàng và giá vàng thế giới

Tên

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Giá vàng hôm nay

20-05-2024

Giá vàng hôm qua

19-05-2024

Không có Không có Không có Không có
Vàng TG ($) Không có Không có Không có Không có