Dòng sự kiện:
14/01/2020 06:01:50
Bộ Xây dựng cho biết, pháp luật về kinh doanh bất động sản hiện hành đã có khung pháp lý khá hoàn chỉnh và đầy đủ. Tuy nhiên, trong thời gian qua, tại một số địa phương đã xuất hiện hiện tượng "cò đất" như cử tri tỉ
1 2 3