Dòng sự kiện:
25/01/2021 15:45:13
Liên tiếp những dự án FDI cấp phép mới và tăng vốn ngay những ngày đầu năm 2021, khiến bất động sản công nghiệp tiếp tục là phân khúc phát triển nóng.
  • Liên kết hữu ích
1 2 3