Dòng sự kiện:
21/09/2020 19:12:45
Theo cử tri tỉnh Bình Thuận, quy định nhà ở hiện nay còn có nhiều bất cập vì không nhắm đến các đối tượng khó khăn về nhà ở, nhất là cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên... có thu nhập thấp.
  • Liên kết hữu ích
1 2 3