Dòng sự kiện:
08/07/2020 20:36:12
Bên cạnh những dự án chậm do vướng quy hoạch, có không ít dự án mà chủ đầu tư năng lực yếu, cố tình dây dưa...
1 2 3