Dòng sự kiện:
20/09/2023 13:10:25
Việc “cởi trói” về nguồn vốn đầu tư nhà ở xã hội (gói tín dụng 120.000 tỷ đồng) là chưa đủ, khi thủ tục mua nhà ở xã hội còn rườm rà, chưa thể đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng an cư cho người thu nhập thấp.
1 2 3