Dòng sự kiện:
29/05/2024 14:14:44
Dự án nhà ở xã hội tại phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, được phê duyệt chủ trương lần đầu vào tháng 9/2017 và đã được gia hạn 4 lần, tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành.
1 2 3