Dòng sự kiện:
Quảng Trị: 7 gói vuông in chữ Trung Quốc người dân nhặt được trên bờ biển là gì?
06/12/2019 16:12:32
Đây là chất ma túy nằm trong danh mục II, STT:323 Nghị định số 73/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định các danh mục ma túy và tiền chất.