Dòng sự kiện:
Giá USD thị trường tự do rơi sâu dưới mốc 24.000 VND
11/08/2022 17:25:17
Giá USD trên thị trường tự do vừa có ngày giảm mạnh và nằm sâu dưới mốc 24.000 VND. Giá USD ở các kênh chính thức tiếp tục nối dài xu hướng bình ổn.
11/08/2022 17:25:17
Giá USD trên thị trường tự do vừa có ngày giảm mạnh và nằm sâu dưới mốc 24.000 VND. Giá USD ở các kênh chính thức tiếp tục nối dài xu hướng bình ổn.
  • Liên kết hữu ích