Dòng sự kiện:
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Kinh tế tư nhân còn dư địa lớn để phát triển
18/06/2019 10:21:27
Ngày 17/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đoàn đại biểu Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam.
18/06/2019 13:01:34
Luật Quản lý thuế sửa đổi, bổ sung vừa được Quốc hội thông qua giao trách nhiệm cho các đơn vị quyết định xóa tiền thuế nợ, tiền chậm nộp, tiền phạt (gọi chung xóa nợ thuế).