Dòng sự kiện:
Bộ GD&ĐT công bố điều chỉnh 4 mốc thời gian quan trọng kế hoạch năm học 2019-2020
23/02/2020 09:15:06
Ngay sau cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thống nhất điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020.