Dòng sự kiện:
Kỷ luật khiển trách Phó Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
02/06/2023 08:52:08
Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Văn Danh - Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai bằng hình thức khiển trách.
02/06/2023 09:36:15
SeABank sẽ tăng vốn điều lệ lên 25.903 tỷ đồng qua các phương án như phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP...
  • Liên kết hữu ích