Dòng sự kiện:
Không có cơ sở thanh toán 50 triệu USD chạy thử tàu Cát Linh-Hà Đông
02/06/2020 18:08:28
Gần đây, tại các cuộc họp trực tuyến giữa Ban Quản lý dự án đường sắt và tổng thầu, tổng thầu nếu nhu cầu cần 50 triệu USD để vận hành thử, phục vụ nghiệm thu dự án.