Dòng sự kiện:
'Cán bộ không còn lòng tin của dân thì nên từ chức'
26/05/2019 14:00:07
Cán bộ, công chức phải có được lòng tin của dân, coi lòng tin của công chúng là thước đo đạo đức. Khi không còn lòng tin của dân thì nên từ chức.