Dòng sự kiện:
Nghệ An: Bất bình vì 'nhà cao cửa rộng' vẫn 'đi lạc' vào danh sách hộ cận nghèo
10/07/2020 05:42:55
Xã đã cho thu hồi lại số tiền phát cho 17 hộ cận nghèo không được dân bình bầu nhưng vẫn nằm trong danh sách nhận tiền hỗ trợ Covid -19 với số tiền 60 triệu đồng.