Dòng sự kiện:
Hà Nội chấp thuận hơn 100 cơ sở được miễn giảm tiền điện do ảnh hưởng dịch Covid-19
12/08/2020 18:15:02
Hà Nội chấp thuận các khách hàng thuộc đối tượng miễn giảm tiền điện gồm: khối bệnh viên, khối trung tâm y tế, khối trung tâm chuyên khoa, khối cơ sở du lịch, khối quân đội, không công an...
12/08/2020 20:19:34
Khối ngoại bán ròng 4 phiên liên tiếp với tổng giá trị 506 tỷ đồng. VNM bất ngờ được mua ròng mạnh với 79,4 tỷ đồng.
  • Liên kết hữu ích