Dòng sự kiện:
Điểm sáng và trụ đỡ của bức tranh kinh tế Việt Nam dưới tác động của dịch Covid-19
03/04/2020 16:28:06
Đã có trên 15% số doanh nghiệp phải cắt giảm quy mô sản xuất. Khoảng 400.000 lao động bị ảnh hưởng do các doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh.