Dòng sự kiện:
Bộ Tài chính đề nghị Bộ Xây dựng phải hoàn tất cổ phần hóa, thoái vốn
24/11/2017 15:51:50
Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng triển khai thực hiện công tác thoái vốn, cổ phần hóa theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.