Dòng sự kiện:
Phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam
27/05/2023 17:10:15
Mục tiêu của chiến lược là tăng giá trị gia tăng, nâng cao giá trị gạo xuất khẩu, giảm khối lượng xuất khẩu đến năm 2030 xuống còn khoảng 4 triệu tấn với kim ngạch tương đương khoảng 2,62 tỷ USD.
28/05/2023 08:03:53
Trong tuần vừa qua, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 2.300 tỷ đồng, chủ yếu rút khỏi cổ phiếu ngành ngân hàng, thép và bất động sản.
  • Liên kết hữu ích