Dòng sự kiện:
Soi lợi nhuận nghìn tỷ của ngân hàng thời Covid-19
20/01/2021 13:10:00
Mặc cho những tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19, ngành ngân hàng vẫn cho thấy sức khoẻ của mình. Thể hiện rõ nhất là lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với năm liền trước hoặc vượt kế hoạch năm đề ra.
20/01/2021 13:10:00
Mặc cho những tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19, ngành ngân hàng vẫn cho thấy sức khoẻ của mình. Thể hiện rõ nhất là lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với năm liền trước hoặc vượt kế hoạch năm đề ra.
  • Liên kết hữu ích