Dòng sự kiện:
Chứng khoán Agribank báo lãi vượt 23% kế hoạch năm 2021
19/01/2022 19:42:47
Doanh thu và lợi nhuận năm 2021 của Agriseco đã vượt lần lượt 28% và 23% kế hoạch đề ra năm 2021.
19/01/2022 19:42:47
Doanh thu và lợi nhuận năm 2021 của Agriseco đã vượt lần lượt 28% và 23% kế hoạch đề ra năm 2021.
  • Liên kết hữu ích
19/01/2022 21:05:56
Không hoạt động tại trụ sở, không kho hàng, bến bãi để tập kết hàng hóa phục vụ hoạt động kinh doanh nhưng Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thiên Triều vẫn xuất bán hóa đơn với số tiền gần 29 tỷ đồng.