Dòng sự kiện:
Viễn cảnh đại dịch chấm dứt và thế giới hậu khủng hoảng do Covid-19
09/04/2020 15:21:44
Giống như tất cả các cuộc khủng hoảng khác, dịch bệnh Covid-19 có thể làm thay đổi bộ mặt của thế giới, tạo ra những quy tắc và trật tự mới.