Dòng sự kiện:
Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật hàng loạt cán bộ
05/06/2020 17:15:24
Từ ngày 1 đến 4/6, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ 45. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật hàng loạt cán bộ sai phạm.