Dòng sự kiện:
TP HCM đề xuất bỏ phí bảo trì chung cư
26/05/2020 09:35:48
Việc hình thành quỹ bảo trì phần sở hữu chung của từng chung cư sẽ do Ban quản trị chung cư thu của cư dân trong quá trình quản lý, sử dụng theo tỷ lệ % do Hội nghị nhà chung cư quyết định.