Dòng sự kiện:
Đại gia Dương Tấn Trước được Trương Mỹ Lan thưởng gần 2.700 tỷ đồng
28/02/2024 14:40:20
Giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 4.750 tỷ đồng của Ngân hàng SCB, Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt được cho gần 2.700 tỷ đồng.
28/02/2024 18:00:42
Tính đến ngày 23/2 vừa qua, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đến hạn trong phần còn lại của năm là 258.239 tỷ đồng; trong đó có 38% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản.