Dòng sự kiện:
Chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có ý nghĩa quan trọng
23/02/2019 17:15:36
Chuyến thăm cho thấy Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng như cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trước sau như một, luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam với Lào.