Dòng sự kiện:
HSBC nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2022 lên 6,9%
06/07/2022 19:25:43
Theo chuyên gia HSBC, nhờ vào phục hồi trên diện rộng, GDP quý 2 đã tăng 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành dịch vụ vốn đã từng chịu hậu quả kinh tế nặng nề, nay cũng đã phục hồi ấn tượng.
06/07/2022 20:32:17
Với các nội dung vướng mắc liên quan đến thẩm quyền của Bộ Tài chính, Bộ trưởng Phớc cho biết sẽ ban hành ngay các văn bản theo thẩm quyền hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương thực hiện.
  • Liên kết hữu ích