Dòng sự kiện:
Ngân hàng Việt ngày càng khẳng định vị thế và niềm tin
16/12/2019 08:05:20
Theo JPMorgan, ngành ngân hàng của Việt Nam là kênh đầu tư rất hấp dẫn, vì ngành này đang tạo ra rất nhiều vốn và có tốc độ tăng trưởng khá nhanh.