Dòng sự kiện:
Hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp song hành cùng an toàn hoạt động tổ chức tín dụng
01/06/2020 13:45:57
Cơ quan quản lý đề xuất sửa đổi, bổ sung theo hướng cho phép TCTD, được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ đủ tiêu chuẩn đối với các khoản giải ngân từ ngày 23/1 đến ngày 24/4.