Dòng sự kiện:
Thêm tên thành viên gia đình vào sổ đỏ: Nên hay không nên?
23/11/2017 06:30:22
Quy định về việc ghi tên các thành viên trong gia đình vào sổ đỏ đang là vấn đề gây khá nhiều tranh cãi.