Dòng sự kiện:
Giảm án cho bị cáo trong đường dây trộm xăng ở sân bay Tân Sơn Nhất
23/11/2017 19:29:42
Xét thấy bị cáo Lộc đã chủ động bồi thường toàn bộ số tiền và không yêu cầu các bị cáo khác hoàn trả, cộng thêm bản thân bệnh tật nên HĐXX đã giảm án cho bị cáo này.
23/11/2017 19:30:17
Trong trường hợp doanh nghiệp nhà nước không đủ khả năng trả nợ thì thực hiện thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật, bảo đảm bình đẳng như các loại hình doanh nghiệp khác.