Dòng sự kiện:
TP HCM lập đề án 'giảm họp'
22/11/2017 20:45:17
Lãnh đạo các sở ở TP HCM phải họp hơn 2.000 cuộc, tính từ đầu năm, nên không có nhiều thời gian đi thực tế.