Dòng sự kiện:
Đạm Cà Mau sắp dành hơn 1.000 tỷ đồng chia cổ tức
15/06/2024 16:40:17
Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau, mã chứng khoán: DCM) thông báo dành 1.059 tỷ đồng để chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 với tỷ lệ 20%, tức mỗi cổ phiếu nhận 2.000 đồng.
15/06/2024 17:21:03
Có 13 nhà đầu tư chuyên nghiệp đăng ký mua cổ phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Quốc dân, gồm 12 nhà đầu tư cá nhân và 1 nhà đầu tư với tổng số tiền 6.200 tỷ đồng.
  • Liên kết hữu ích