Dòng sự kiện:
Phó Chủ nhiệm VP Chính phủ làm lãnh đạo ngân hàng Chính sách xã hội
22/02/2020 20:58:09
Bà Mai Thị Thu Vân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ sẽ kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thay ông Nguyễn Sỹ Hiệp đã được phân công phụ trách công tác khác.