Dòng sự kiện:
Chân dung tân Chủ tịch HĐQT Nam Á Bank
09/12/2022 21:18:09
Ông Trần Ngô Phúc Vũ được bầu làm Chủ tịch HĐQT Nam A Bank sau ĐHĐCĐ bất thường sáng 9/12.
09/12/2022 21:18:09
Ông Trần Ngô Phúc Vũ được bầu làm Chủ tịch HĐQT Nam A Bank sau ĐHĐCĐ bất thường sáng 9/12.
  • Liên kết hữu ích