Dòng sự kiện:
Bà Kristalina Georgieva giữ chức Tổng Giám đốc IMF nhiệm kỳ thứ 2
13/04/2024 17:46:35
Trong tuyên bố, Ban điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đánh giá bà Kristalina Georgieva đã thể hiện “khả năng lãnh đạo mạnh mẽ và nhanh nhẹn” trong nhiệm kỳ vừa qua, vốn có nhiều biến động toàn cầu.
13/04/2024 17:46:35
Trong tuyên bố, Ban điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đánh giá bà Kristalina Georgieva đã thể hiện “khả năng lãnh đạo mạnh mẽ và nhanh nhẹn” trong nhiệm kỳ vừa qua, vốn có nhiều biến động toàn cầu.
  • Liên kết hữu ích