Dòng sự kiện:
Sẽ cử thanh tra Bộ, siết chặt an ninh tại các điểm 'nóng' xảy ra gian lận thi cử
24/06/2019 21:53:09
Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cử thanh tra Bộ về giám sát công tác coi thi tại các tỉnh xảy ra tiêu cực vào năm 2018 như Sơn La, Hòa Bình.