Dòng sự kiện:
Đề xuất tuyến đường du lịch 2.800 tỷ đồng tại Quảng Bình
01/12/2022 21:07:20
Tuyến đường du lịch kết nối TP Đồng Hới (Quảng Bình) và Di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ có quy mô 6 làn xe, chiều dài 20km.
01/12/2022 16:39:40
Mặc dù giá trị phát hành TPDN Việt Nam đã tăng mạnh trong giai đoạn 2018 - 2021, tuy nhiên thị trường TPDN vẫn được xem là giai đoạn mới phát triển.
  • Liên kết hữu ích