Dòng sự kiện:
Bộ GTVT lý giải cách tính thời gian thu phí các dự án BOT
23/09/2019 05:50:44
Các trạm thu phí BOT do Bộ GTVT quản lý đã được các nhà đầu tư thực hiện việc công khai các thông tin trên bảng điện tử theo đúng quy định...