Dòng sự kiện:
Mỹ: 9 doanh nghiệp mua dầu xuất từ kho dự trữ chiến lược ​
12/08/2022 16:48:59
Việc mở bán dầu xuất từ kho Dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) là một phần kế hoạch của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu.
12/08/2022 19:30:22
Đây là yêu cầu NHNN đưa ra với các tổ chức tín dụng căn cứ theo Luật Quản lý thuế 2019; Nghị định 126/2020; Nghị định 117/2018 và các thông tư, văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.
  • Liên kết hữu ích