Dòng sự kiện:
Hơn 701 đơn vị nợ thuế, phí bị Cục Thuế Hà Nội `bêu tên`
18/09/2019 16:23:22
Trong bản sách công khai các đơn vị nợ thuế, phí, tiền thuê đất, tiền chậm nộp phạt mới đây của Cục Thuế Hà Nội đã đích danh “chỉ tên điểm mặt” nhiều doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 500 tỷ đồng.