EVN xuất khẩu khoảng 0,7 tỷ kWh trong 6 tháng đầu năm
25/06/2017 10:53:08
Tập đoàn Điện lực VN (EVN) cho biết 6 tháng đầu năm nay, EVN đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế-xã hội và sinh hoạt của nhân dân với lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 95,7 tỷ kWh.
25/06/2017 10:53:08
Tập đoàn Điện lực VN (EVN) cho biết 6 tháng đầu năm nay, EVN đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế-xã hội và sinh hoạt của nhân dân với lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 95,7 tỷ kWh.
25/06/2017 06:36:08
Tôi đã nghĩ, ế chồng là chuyện to tát, vì cả thế giới, cả thiên hạ sẽ nhìn vào tôi rằng 'tại sao mày không lấy chồng, mày cũng có đến nỗi xấu đâu, bao nhiêu người đàn ông tốt mày không lấy, mày chờ gì?'.
25/06/2017 10:47:10
Dù không có dáng dấp thiếu gia công tử đẹp trai, sành điệu nhưng bù lại Trị lại có tài nói ngọt khiến con kiến ở trong lỗ cũng phải bò ra.