Dòng sự kiện:
Phải nhanh chóng thay đổi phương thức quản lý, kiểm soát về môi trường
26/05/2020 17:34:43
Đã xuất hiện những sự cố môi trường đặc biệt lớn ở nước ta, đòi hỏi phải thay đổi phương thức quản lý, kiểm soát về môi trường trong tương lai.