Dòng sự kiện:
NHNN: Chỉ được chi tỷ lệ tối đa 60% tiền mệnh giá 500.000 đồng
20/04/2021 18:34:42
Ngân hàng Nhà nước cho biết tỷ lệ chi loại tiền 500.000 đồng ra lưu thông tại một số đơn vị vẫn ở mức cao, trong khi việc chi các loại tiền mệnh giá nhỏ lại chưa được thực hiện tích cực, thông suốt.
21/04/2021 07:24:06
Với sản phẩm mới này, đối tượng tham gia giao dịch sẽ có thêm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cũng như các cá nhân đủ điều kiện theo quy định.
  • Liên kết hữu ích