Dòng sự kiện:
Chứng khoán nghẽn lệnh từ phiên sáng
04/03/2021 13:24:59
Cột thanh khoản của sàn TP HCM nhiều lúc đứng yên trong phiên sáng dù lực bán mạnh lên đột ngột, lệnh mua chờ 2-3 phút mới vào hệ thống.
04/03/2021 15:27:53
Khác với những năm trước, hạn mức (room) tín dụng đầu năm nay được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phân bổ cho các ngân hàng theo quý, thay vì theo năm.
  • Liên kết hữu ích