Dòng sự kiện:
Bệnh viện Bạch Mai đang thực hiện 'nội bất xuất, ngoại bất nhập'
28/03/2020 14:15:38
Hiện nay, bệnh viện Bạch Mai đang thực hiện “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, bộ Y tế cũng kêu gọi người dân hợp tác chống dịch Covid-19.