Dòng sự kiện:
Nâng tỷ lệ ký quỹ lên 13% không tác động đến thị trường chứng khoán phái sinh
19/07/2018 14:01:50
Từ ngày 18/7, tỷ lệ ký quỹ ban đầu được Trung tâm Lưu ký chứng khoán nâng từ mức 10% lên 13% nhằm giảm thiểu rủi ro trên thị trường phái sinh.