Dòng sự kiện:
22/10/2020 06:29:50
Doanh thu quý III giảm so với cùng kỳ được VCSC lý giải là do dư nợ bình quân cho vay giao dịch ký quỹ (margin) giảm mạnh và chính sách giảm lãi suất cho vay margin nhằm hỗ trợ khách hàng trong thời kỳ COVID-19.
  • Liên kết hữu ích