Dòng sự kiện:
Vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong tháng Một đạt 1,6 tỷ USD
29/01/2022 15:10:44
Tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 4,8% so với kế hoạch năm và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt mức khá, 1,6 tỷ USD, tăng tương ứng 8,6% và 6,8% so với cùng kỳ.
29/01/2022 19:30:44
Năm 2021 đã ra mắt Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và đưa Hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm vào giao dịch trên TTCK phái sinh.
  • Liên kết hữu ích