Dòng sự kiện:
Interserco: Định giá đất 'vàng' '0 đồng' để đi góp vốn
21/03/2018 15:16:58
Việc xác định giá trị đất đai để cổ phần hóa DNNN không bao gồm đất thuê của Nhà nước và trả tiền thuê hằng năm chính là kẽ hở để nhiều DN lợi dụng thâu tóm các khu “đất vàng”.