Dòng sự kiện:
Đề nghị chi 1.155 tỷ đồng từ bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ cho lao động
09/08/2022 18:43:38
Chính phủ vừa có văn bản đề xuất Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Kết luận cho phép tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ đúng thời hạn.
09/08/2022 17:22:00
Thị trường nối tiếp phiên tăng điểm thứ 2 nhờ lực kéo của HPG, NVL cùng với sự khởi sắc của nhóm cổ phiếu đầu cơ.
  • Liên kết hữu ích