Dòng sự kiện:
Sáng nay khai mạc phiên họp 46 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
13/07/2020 07:51:20
Tại phiên họp này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 9 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10.