Dòng sự kiện:
Cổ phiếu tăng 635% sau hơn một tháng
28/02/2021 19:31:43
Cổ phiếu RIC đóng cửa ngày giao dịch cuối tuần với mức tăng 7%, lên 35.300 đồng và nối dài chuỗi tăng hết biên độ 30 phiên liên tiếp.
28/02/2021 19:31:43
Cổ phiếu RIC đóng cửa ngày giao dịch cuối tuần với mức tăng 7%, lên 35.300 đồng và nối dài chuỗi tăng hết biên độ 30 phiên liên tiếp.
  • Liên kết hữu ích