Dòng sự kiện:
Thêm 2 bộ Kit test COVID-19 của Việt Nam được lưu hành ở châu Âu
06/06/2020 05:39:30
Sản phẩm RT-Lamp COVID-19 Kit Thai Duong nổi bật ở ưu điểm đơn giản, dễ thực hiện, độ nhạy cao, phù hợp với việc mở rộng xét nghiệm sau cách ly xã hội, dễ áp dụng cho tuyến huyện và vùng biên giới.