Dòng sự kiện:
'Thổi' giá đất từ thông tin huyện lên quận: 'Trâu chậm uống nước đục'?
14/07/2020 10:25:50
Thị trường bất động sản đang có những khởi sắc nhất định. Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận thức tế, giá bất động sản đang bị đẩy đi quá nhanh… vì các thông tin 'ăn theo' hạ tầng, huyện lên quận...
14/07/2020 13:51:50
Tuy các hoạt động kinh tế trong nước hoạt động trở lại nhưng các nền kinh tế đối tác lớn của Việt Nam vẫn chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, ảnh hưởng bất lợi tới triển vọng kinh doanh của ngành ngân hàng.
  • Liên kết hữu ích