Dòng sự kiện:
Indonesia hợp tác với Google cung cấp thông tin thuế
19/02/2020 17:39:35
Theo chương trình hợp tác, ứng dụng di động “Google Primer” sẽ cung cấp thông tin thuế cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa.