Dòng sự kiện:
Ngân hàng Nhà nước bất ngờ giảm loạt lãi suất
06/08/2020 20:28:15
Ngân hàng Nhà nước vừa mới bất ngờ ra thông báo quyết định giảm thêm một số mức lãi suất điều hành, với mức giảm 0,2 - 0,5%/năm.
06/08/2020 20:28:15
Ngân hàng Nhà nước vừa mới bất ngờ ra thông báo quyết định giảm thêm một số mức lãi suất điều hành, với mức giảm 0,2 - 0,5%/năm.
  • Liên kết hữu ích