Dòng sự kiện:
Sắp xếp 50 huyện và hơn 1.200 xã: Lắng nghe cơ sở, không máy móc
29/02/2024 10:31:58
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý, trong quá trình triển khai thực hiện sắp xếp 50 huyện và hơn 1.200 xã, đặc biệt cần phải lắng nghe, tôn trọng ý kiến từ cơ sở và không máy móc.
29/02/2024 11:10:34
Nhiều doanh nghiệp đang phát hành trái phiếu với lãi suất 10-15%/năm, cao gấp đôi, gấp ba lãi suất tiền gửi ngân hàng. Dù vậy, kênh trái phiếu vẫn chưa thể sôi động trở lại.