Dòng sự kiện:
Bộ Lao động nói gì về sai phạm tại Cục Quản lý lao động ngoài nước?
07/03/2021 15:08:38
Sau khi nhận được kết luận của Thanh tra Chính phủ, Hội đồng kỷ luật của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ xem xét từng nội dung và trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan.
07/03/2021 18:32:14
Bộ Tài chính cho biết sẽ giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2020 (thực hiện năm 2021) tại hai bộ, ngành là Bộ Quốc phòng và Ngân hàng Nhà nước.
  • Liên kết hữu ích