Dòng sự kiện:
'Cuộc chiến vương quyền' ở Eximbank bao giờ kết thúc?
15/07/2020 16:35:26
Với giới doanh nhân, tranh chấp nội bộ thường có 1 lằn ranh nhất định. Khi xung khắc vượt ranh giới, các tay chơi lớn không ngồi lại được với nhau thì vai trò của cơ quan quản lý nhà nước lúc này đặc biệt quan trọng
15/07/2020 18:48:49
Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 105/NQ-CP phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2020.
  • Liên kết hữu ích