Dòng sự kiện:
Fed nghĩ gì về đường cong lợi suất đảo ngược?
19/08/2019 19:09:20
Hiện vẫn còn nhiều bàn cãi về sự đảo ngược ngắn ngủi của đường cong lợi suất có phải là lời cảnh báo về nguy cơ suy thoái kinh tế như đã từng diễn ra trong quá khứ hay không.
19/08/2019 20:05:38
Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's Investors Service ngày 19/8 cho biết triển vọng ổn định của hệ thống ngân hàng Việt Nam cho thấy sức tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, từ đó sẽ hỗ trợ chất lượng tài sản, hoạt động có lãi.