Dòng sự kiện:
Văn Phú Invest dùng tài sản của ông Tô Như Toàn đảm bảo cho lô trái phiếu
04/07/2022 19:02:31
Văn Phú - Invest dùng 1,8 triệu cổ phiếu VPI thuộc sở hữu của Chủ tịch HĐQT Tô Như Toàn để bổ sung cho tài sản đảm bảo của lô trái phiếu trị giá 230 tỷ đồng.
04/07/2022 19:02:31
Văn Phú - Invest dùng 1,8 triệu cổ phiếu VPI thuộc sở hữu của Chủ tịch HĐQT Tô Như Toàn để bổ sung cho tài sản đảm bảo của lô trái phiếu trị giá 230 tỷ đồng.
  • Liên kết hữu ích