Dòng sự kiện:
Chứng khoán thời 4.0: Tiến tới sự chuyên nghiệp
26/01/2020 12:49:50
Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư có những tác động rất lớn đến các lĩnh vực, ngành nghề kinh tế; trong đó có lĩnh vực chứng khoán.