Dòng sự kiện:
Lo rủi ro nợ và bất động sản, Moody's hạ triển vọng tín nhiệm của Trung Quốc
06/12/2023 18:36:26
Theo Moody’s, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hằng năm của Trung Quốc dự kiến sẽ giảm xuống mức 4% vào năm 2024 và 2025, và đạt mức trung bình 3,8% từ năm 2026 đến năm 2030.
06/12/2023 20:01:31
Tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 11 tháng năm 2023 do cơ quan thuế quản lý đạt 1.336.002 tỷ đồng, bằng 96,7% so với cùng kỳ năm 2022.
  • Liên kết hữu ích