Dòng sự kiện:
Thanh khoản thị trường cổ phiếu tăng trưởng mạnh trong tháng Sáu
06/07/2020 13:05:22
Tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu trong tháng Sáu đạt hơn 9,55 tỷ cổ phiếu, tổng giá trị giao dịch khoảng 146.660 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng lần lượt 59,62% về khối lượng và 31,32% về giá trị.