Dòng sự kiện:
Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam
17/06/2019 09:24:50
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có bài viết "Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam".