Dòng sự kiện:
'Còn cơ chế xin cho là còn dư địa cho tham nhũng và tham nhũng vặt'
27/06/2019 15:05:13
Phải đơn giản hóa thủ tục hành chính và xóa bỏ được cơ chế xin cho. Chừng nào còn cơ chế xin cho còn có dư địa cho tham nhũng vặt.