Dòng sự kiện:
Khối ngoại giảm mạnh bán ròng xuống mức thấp nhất trong 4 tháng
02/06/2020 14:31:08
Nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng với giá trị khoảng 1.135 tỷ đồng, giảm hơn 80% so với tháng trước (trong tháng 4 nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng với giá trị khoảng 6.021 tỷ đồng).