Dòng sự kiện:
Hà Nội sẽ chi 650 tỷ đồng giúp đối tượng chính sách, người nghèo vượt qua dịch Covid-19
07/04/2020 06:30:09
Hà Nội dự kiến sẽ chi 650 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố thông qua Chi nhánh ngân hàng Chính sách xã hội TP giúp người nghèo, đối tượng chính sách vượt qua dịch Covid-19.