Dòng sự kiện:
Năm 2019: Thu 29 tỷ đồng từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán
21/01/2020 06:00:42
Như vậy, so với năm 2018 với 364 quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tổng số tiền phạt gần 20 tỷ đồng, vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đã có sự tăng mạnh.