Dòng sự kiện:
Chủ tịch Vinasun từ nhiệm sau 23 năm, con trai lên làm Tổng giám đốc
09/12/2023 15:54:12
Ông Đặng Phước Thành đã từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT Vinasun, đồng thời giao lại vị trí cho Tổng giám đốc Tạ Long Hỷ. Vị trí Tổng giám đốc sẽ nhường lại cho con trai ông Thành.
09/12/2023 16:00:22
Biết doanh nghiệp gặp khó khi huy động vốn trên các kênh trái phiếu và tín dụng nhưng việc phát hành lượng lớn cổ phiếu riêng lẻ vẫn là câu chuyện khiến nhà đầu tư lo lắng.
  • Liên kết hữu ích