Dòng sự kiện:
Cần 'thông đường' cho trái phiếu doanh nghiệp
01/07/2022 18:21:47
Trong bối cảnh việc vay vốn ngân hàng gặp khó khăn bởi giới hạn tăng trưởng tín dụng như hiện nay, kênh phát hành TPDN càng trở nên quan trọng, cần được khuyến khích phát triển, thay vì lo ngại rủi ro mà siết chặt.
01/07/2022 19:33:39
Trong bức tranh toàn cảnh ngành ngân hàng, bên cạnh những mảng màu sáng, những "mảng xám" cũng đã bắt đầu lộ diện một cách rõ ràng hơn ở chất lượng tài sản, khi độ trễ tác động bởi COVID-19 dần rút ngắn.
  • Liên kết hữu ích