Dòng sự kiện:
Thái Lan giải tán chính quyền quân sự
16/07/2019 19:45:24
Thủ tướng Thái Lan thành lập nội các dân sự mới thay cho chính quyền quân sự được thành lập từ năm 2014.
16/07/2019 19:00:19
Không thể loại bỏ rủi ro của một cuộc chiến tranh tiền tệ toàn diện nơi mà người đứng đầu ngân hàng trung ương và chính phủ các nước trong đó có Mỹ chủ ý làm yếu đồng nội tệ.