Dòng sự kiện:
Bất ngờ tạm dừng bán 2 sản phẩm pháo hoa do... có tiếng nổ
17/01/2022 19:07:43
Công ty TNHH MTV hóa chất 21 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) bất ngờ thông báo tạm dừng sản xuất và bán ra thị trường hai sản phẩm pháo hoa là giàn phun hoa và giàn phun viên vì có tiếng nổ.
17/01/2022 19:35:06
Năm 2021, nguồn thu ngoài lãi của MSB tăng 92% so với năm 2020 với sự đóng góp mạnh mẽ từ tăng trưởng từ doanh thu hoạt động dịch vụ, kinh doanh ngoại hối và góp vốn mua cổ phần.
  • Liên kết hữu ích