Dòng sự kiện:
Những bất thường trong quá trình thoái vốn nhà nước tại Hanel
07/12/2019 10:09:10
Cổ phần hóa chuyển doanh nghiệp từ năm 2016, tuy nhiên tính tới thời điểm này, quá trình cổ phần hóa, thoái vốn phần vốn Nhà nước tại Hanel vẫn còn nhiều điểm thiếu minh bạch cần được làm rõ.