Dòng sự kiện:
Hai tư lệnh ngành tranh luận nóng vụ 'cơ quan thuế bị kiện vì kiểm toán'
24/05/2019 16:09:21
Ông Đinh Tiến Dũng cho rằng kiểm toán phải chịu trách nhiệm khi doanh nghiệp kiện "ngược lại" trong khi đó, ông Hồ Đức Phớc khẳng định "cơ quan thuế sai".
24/05/2019 16:00:40
Mỗi năm có hàng trăm trường hợp không cung cấp tài liệu dẫn tới các đoàn kiểm toán không thể thực hiện kiểm toán được nội dung. Đặc biệt có trường hợp đơn vị được kiểm toán cố tình cung cấp tài liệu sai sự thật.