Dòng sự kiện:
WB cảnh báo về triển vọng kinh tế toàn cầu đến năm 2030
28/03/2023 10:20:26
WB cho biết GDP của kinh tế toàn cầu sẽ chậm lại trên diện rộng và việc không thể đảo ngược quá trình này sẽ tác động sâu sắc đến khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm đói nghèo.
28/03/2023 13:50:08
Với việc nới lỏng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, các công ty chứng khoán sẽ được hưởng lợi đáng kể khi mặt bằng lãi suất thấp hơn khuyến khích hoạt động đầu tư vào các tài sản tài chính.
  • Liên kết hữu ích