Dòng sự kiện:
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình Quốc thư
27/02/2020 19:15:56
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng, trong nhiệm kỳ này, với những kinh nghiệm, trình độ, năng lực và sự hiểu biết về Việt Nam, các vị Đại sứ sẽ hoàn thành tốt trọng trách được giao.