Dòng sự kiện:
Mở lại trung tâm đăng kiểm ở Đồng Nai sau 3 tháng tạm dừng
27/03/2023 16:11:46
Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-05D ở Đồng Nai hôm nay (27/3) mở cửa hoạt động trở lại sau gần 3 tháng tạm dừng hoạt động.
27/03/2023 19:51:03
Dự kiến nguồn vay IDA đã cam kết cho Việt Nam sẽ hủy trong năm tài khoá 2022-2023 khoảng 296 triệu USD, trong đó số vốn IDA đã huỷ khoảng 85,14 triệu USD.
  • Liên kết hữu ích