Dòng sự kiện:
Phương tiện vào sân bay sẽ được miễn phí 10-15 phút
14/11/2019 09:24:14
Từ năm 2020, các sân bay sẽ miễn phí cho ôtô vào đón, tiễn trong thời gian ngắn (10-15 phút), quá thời gian sẽ bị thu tiền với mức giá dịch vụ sân đỗ.