Dòng sự kiện:
Tỷ giá USD/VND có thể sẽ tăng khoảng 2 - 3%
29/01/2020 06:00:56
Theo chuyên gia ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu, dù Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 nhưng vẫn còn khá nhiều bất đồng chưa được giải quyết nên diễn biến tỷ giá USD/VND năm nay vẫn khó lường.
29/01/2020 06:00:56
Theo chuyên gia ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu, dù Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 nhưng vẫn còn khá nhiều bất đồng chưa được giải quyết nên diễn biến tỷ giá USD/VND năm nay vẫn khó lường.