Dòng sự kiện:
Thống đốc Lê Minh Hưng: Nới tín dụng, nhưng kiểm soát chặt dòng tiền
10/08/2020 18:58:13
Thống đốc Lê Minh Hưng yêu cầu các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng nhưng không làm tăng mặt bằng lãi suất huy động, cho vay...
10/08/2020 18:58:13
Thống đốc Lê Minh Hưng yêu cầu các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng nhưng không làm tăng mặt bằng lãi suất huy động, cho vay...
  • Liên kết hữu ích