Dòng sự kiện:
S&P cảnh báo có thể hạ mức xếp hạng của Deutsche Bank
17/07/2019 16:06:22
S&P xếp hạng nợ dài hạn của Deutsche Bank ở mức 'BBB+' và nợ ngắn hạn ở mức 'A-2,' cả hai đều nằm trong phạm vi điểm đầu tư an toàn.