Dòng sự kiện:
Đề nghị 8 Bộ báo cáo tình hình nhập khẩu hàng hóa đã qua sử dụng
22/07/2019 12:14:41
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 3482/BTNMT-TCMT gửi 8 Bộ đề nghị báo cáo tình hình nhập khẩu hàng hóa đã qua sử dụng.