Dòng sự kiện:
Hủy niêm yết gần 79 triệu cổ phiếu CTX trên HNX
03/12/2023 11:59:11
Gần 79 triệu cổ phiếu CTX của Tổng CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam sẽ bị hủy niêm yết trên HNX từ ngày 12/12 tới đây.
03/12/2023 11:59:11
Gần 79 triệu cổ phiếu CTX của Tổng CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam sẽ bị hủy niêm yết trên HNX từ ngày 12/12 tới đây.
  • Liên kết hữu ích