Dòng sự kiện:
Tiết kiệm 500.000 tỷ đồng cải cách tiền lương, nỗ lực đạt GDP ở mức 6%
01/10/2023 12:30:55
Với 3 kịch bản tăng trưởng được đưa ra, Thủ tướng yêu cầu lựa chọn kịch bản tăng trưởng GDP cả năm khoảng 6% để tiếp tục phấn đấu đạt kết quả cao nhất có thể.
01/10/2023 11:12:34
Ngân hàng Nhà nước cho biết việc xử lý nợ xấu ngân hàng gặp khó khăn vì doanh nghiệp mất khả năng trả nợ, thị trường bất động sản thanh khoản thấp, chây ỳ, chống đối trong việc trả nợ và bàn giao tài sản đảm bảo...
  • Liên kết hữu ích