Dòng sự kiện:
Xuất siêu trong nhiều thách thức
03/07/2022 08:00:00
Nếu tính từ đầu năm đến hết ngày 15/6, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt gần 1,3 tỷ USD, thì đến hết tháng 6 đã ghi nhận con số xuất siêu nhẹ, ở mức 710 triệu USD trong 6 tháng đầu năm.
03/07/2022 10:32:53
Là nguồn lực của tăng trưởng, góp phần kiểm soát lạm phát, bảo đảm an toàn hệ thống, bên cạnh các kết quả tích cực, tín dụng ngân hàng cũng có những thách thức, phải cơ cấu lại.
  • Liên kết hữu ích