Dòng sự kiện:
Nhận diện những nhân tố cản trở thị trường trái phiếu doanh nghiệp
21/07/2019 19:04:44
Vấn đề phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp dài hạn gần đây thường xuyên được bàn thảo trong giới làm chính sách và giới chuyên gia ở Việt Nam như là một giải pháp cấp thiết để hỗ trợ nhu cầu vốn.