Dòng sự kiện:
Tập đoàn Sao Mai muốn không chia hàng trăm tỷ đồng cổ tức năm 2022
29/03/2023 18:20:34
Lãnh đạo doanh nghiệp lý giải dùng lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư và bổ sung vốn để phòng chống suy thoái kinh tế, cũng như tránh pha loãng cổ phiếu.
29/03/2023 20:15:23
Tăng vốn cổ phần được không ít doanh nghiệp lựa chọn, cũng là nguồn hàng mới cho thị trường, song nhiều nút thắt cần được tháo gỡ.
  • Liên kết hữu ích