Dòng sự kiện:
Chủ tịch Nhà máy in tiền Quốc gia thu nhập trên nửa tỷ đồng/năm
18/08/2019 12:01:17
Chủ tịch HĐTV Nguyễn Văn Toản của Nhà máy in tiền quốc gia thu nhập bình quân 47,32 triệu đồng/tháng, như vậy cả năm thu nhập khoảng 567,84 triệu đồng.