Dòng sự kiện:
Ninh Bình: Rút ông Trần Hồng Quảng ra khỏi Ban phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh
19/08/2022 07:09:04
Tỉnh ủy Ninh Bình đã kiện toàn lại Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó rút ông Trần Hồng Quảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình khỏi vị trí phó ban.
19/08/2022 08:10:01
Doanh nghiệp khi sản xuất phải nhập khẩu nhiều nguyên phụ liệu và giá USD tăng khiến doanh thu cũng bị bội chi và phải gánh khoản chênh lệch giá rất lớn nếu vay nợ bằng USD.
  • Liên kết hữu ích