Dòng sự kiện:
TP.HCM: Thanh tra phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 1.220 tỷ đồng
22/08/2019 08:21:37
TP đã thu hồi hơn 1.035 tỷ đồng, hơn 166m2 đất; xử lý kỷ luật hành chính 269 tổ chức, 610 cá nhân; chuyển 8 vụ sang cơ quan điều tra.