Dòng sự kiện:
Vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong tháng Một đạt 1,6 tỷ USD
29/01/2022 15:10:44
Tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 4,8% so với kế hoạch năm và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt mức khá, 1,6 tỷ USD, tăng tương ứng 8,6% và 6,8% so với cùng kỳ.
29/01/2022 15:53:38
Bất chấp những tác động từ dịch bệnh, KienLongBank báo lãi trước thuế hợp nhật cả năm 2021 đạt 1.010 tỷ đồng, tăng 538,4% so với năm 2020.
  • Liên kết hữu ích