Dòng sự kiện:
Ngân hàng Nhà nước muốn mở rộng đối tượng cơ cấu nợ, miễn giảm lãi
29/05/2020 16:04:39
NHNN dự thảo sửa đổi Thông tư 01 theo hướng mở rộng đối tượng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ, trong đó đáng chú ý mở rộng với cả các khoản nợ giải ngân sau ngày 23/1.