Dòng sự kiện:
Valencia, Simcity - 2 dự án sai phạm ở Quận 9 là của ai?
18/02/2020 13:33:41
Valencia, Simcity cùng The Park Residence - một dự án ít nhiều liên hệ - là bộ ba dự án dính nhiều sai phạm và bị khách hàng phản ứng tiêu cực thời gian qua.