Dòng sự kiện:
Phó Thống đốc: Lãi suất sẽ tiếp tục giảm
14/07/2020 06:09:55
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết: 'Xu hướng giảm lãi suất, tiết giảm chi phí hoạt động tiếp tục được nhiều TCTD đẩy mạnh ngay từ đầu quý 3/2020 để tiếp tục giảm lãi suất cho vay'.
14/07/2020 06:09:55
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết: 'Xu hướng giảm lãi suất, tiết giảm chi phí hoạt động tiếp tục được nhiều TCTD đẩy mạnh ngay từ đầu quý 3/2020 để tiếp tục giảm lãi suất cho vay'.
  • Liên kết hữu ích