Dòng sự kiện:
Ngân hàng Nhà nước lần thứ 4 liên tiếp đứng đầu PAR INDEX
25/05/2019 06:01:38
Theo Báo cáo PAR INDEX 2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đạt Chỉ số CCHC cao nhất với kết quả là 90,57%. Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp NHNN đứng đầu bảng xếp hạng.
25/05/2019 06:03:33
Là loại ứng dụng thuộc lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech), ví điện tử đang được người dùng tại Việt Nam sử dụng để thanh toán không dùng tiền mặt cho các khoản chi tiêu hàng ngày, hoặc định kì hàng tháng...