Dòng sự kiện:
Chống ‘lệnh’ Ban Bí thư vẫn thẩm định dự án thủy điện, Sở Công thương Nghệ An nói gì?
23/07/2019 15:56:54
Dù Ban bí thư Trung ương Đảng đã có chỉ thị rất rõ và chưa được Thủ tướng phê duyệt nhưng Sở Công thương Nghệ An vẫn chống lệnh, thẩm định thiết kế kỹ thuật cho dự án thủy điện trên địa bàn.