Dòng sự kiện:
Thủ tướng: Tất cả trạm BOT phải chuyển sang thu phí tự động trước ngày 31/12
16/07/2019 11:16:38
Công điện nêu rõ các trạm BOT không chuyển sang thu phí tự động không dừng theo chỉ đạo của Thủ tướng sẽ bị dừng hoạt động.
16/07/2019 12:01:22
Mùa báo cáo kinh doanh bán niên của các doanh nghiệp niêm yết thường bắt đầu với những thông tin khả quan, nhưng năm nay, lợi nhuận suy giảm, thậm chí thua lỗ đã sớm xuất hiện.