Dòng sự kiện:
23/04/2018 06:02:35
Những phương án tăng vốn năm 2017 được thông qua đều không thể thực hiện, HĐQT BIDV tiếp tục trình kế hoạch năm 2018 với mục tiêu tham vọng tăng vốn thêm 28%.
1 2 3