Dòng sự kiện:
21/02/2020 18:09:37
CEO Nguyễn Lê Quốc Anh sẽ rời Techcombank kể từ ngày 1/9, sau khi hoàn tất nhiệm kỳ 5 năm thành công tại nhà băng này để về sống gần với gia đình.
  • Bởi 12/02/2020 09:07:18
    Ông Kosaraju Kiran Babu và ông Sanjeev Nanavati thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc tại VPBank.
  • Bởi 11/02/2020 09:09:09
    Thách thức chung của các ngân hàng năm 2020 sẽ đến từ 'room tín dụng eo hẹp', nhưng nhiều nhà băng tiếp tục có triển vọng tăng trưởng cao, nhất là các nhà băng đã đáp ứng tiêu chuẩn Basel II.
  • Bởi 08/02/2020 16:50:26
    Ước tính, người con trai thứ của ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) là ông Đỗ Vinh Quang có thể chi ra khoảng trên 200 tỷ đồng để mua thành công 35,9 triệu cổ phiếu SHB.
1 2 3