Dòng sự kiện:
17/10/2018 20:01:06
Việc triển khai chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip đều đã được các đơn vị cân nhắc và bước đầu tiến hành các hoạt động hợp tác với các đối tác công nghệ để đưa ra lộ trình chuyển đổi.
1 2 3