Dòng sự kiện:
29/05/2024 11:38:14
NHNN sẽ thực hiện bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng có vốn Nhà nước để các ngân hàng này bán vàng trực tiếp tới người dân với mục tiêu là sớm thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới.
1 2 3