Dòng sự kiện:
25/06/2019 09:04:45
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 1197/QĐ-NHNN về việc thu hồi Giấy phép Văn phòng đại diện Ngân hàng National Australia Bank Limited tại Hà Nội.
1 2 3