Dòng sự kiện:
14/08/2018 21:00:49
Chính phủ đặt lộ trình đảm bảo tỷ lệ sở hữu Nhà nước ở mức 51% tại Vietcombank, BIDV và VietinBank, thay vì mức đảm bảo tối thiểu 65% sở hữu hiện nay
  • Bởi 13/08/2018 18:00:26
    Chi nhánh của Ngân hàng Bangkok Bank tại Việt Nam kiến nghị lên Ngân hàng Nhà nước cho phép nới hạn mức cho vay (room tín dụng) tại Việt Nam nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 30% trong năm nay.
  • Bởi 13/08/2018 17:02:50
    Việt Nam không cấp thêm giấy phép cho ngân hàng 100% vốn nước ngoài.
  • Bởi 13/08/2018 14:00:34
    Chiến lược đặt mục tiêu tăng dần tính độc lập, chủ động và trách nhiệm giải trình của Ngân hàng Nhà nước về điều hành chính sách tiền tệ, kiểm soát lạm phát ở mức phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội...
1 2 3