Dòng sự kiện:
22/08/2019 17:29:43
Với kinh nghiệm điều hành tỷ giá của NHNN, hoàn toàn có thể tin tưởng thị trường ngoại hối và tỷ giá trong nước sẽ tiếp tục “vững vàng trong bão” trong những tháng cuối năm...
1 2 3