Dòng sự kiện:
23/04/2021 13:08:09
Kế hoạch tăng vốn mới của Vietcombank cao hơn 9% so với kế hoạch trình cổ đông năm 2020 và hơn 36% so với vốn điều lệ hiện tại của ngân hàng.
  • Liên kết hữu ích
1 2 3