Dòng sự kiện:
25/09/2021 17:30:39
NHNN vừa có văn bản gửi các TCTD yêu cầu các các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN và các văn bản chỉ đạo có liên quan khác.
  • Liên kết hữu ích
1 2 3