Dòng sự kiện:
25/06/2018 10:06:23
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc thông báo sẽ cắt giảm 50 điểm cơ bản (tương đương 0,5%) lượng tiền mặt được coi là tỷ lệ dự trữ bắt buộc của một số ngân hàng nhằm kích thích nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp nhỏ.
1 2 3