Dòng sự kiện:
Các trạm thu phí BOT do Bộ GTVT quản lý đã được các nhà đầu tư thực hiện việc công khai các thông tin trên bảng điện tử theo đúng quy định...
Theo ông Ali Draa, phụ trách truyền thông của Cơ quan bầu cử quốc gia, trong số các ứng cử viên, có đại diện của các đảng phái chính trị và các ứng cử viên độc lập.