Dòng sự kiện:
Trước những dấu hiệu liên quan đến công trình đường giao thông dân sinh trên địa bàn thi công kém chất lượng, thiếu minh bạch về nguyên vật liệu đầu vào…đã khiến người dân địa phương bức xúc.
Tuy hết cách ly y tế toàn bộ các khu phố, cụm dân cư nhưng để tránh tư tưởng chủ quan, chính quyền các cấp vẫn tăng cường tuyên truyền để người dân tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch.