Dòng sự kiện:
Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành nghiên cứu, xem xét, có ý kiến rõ về việc ký kết hợp đồng BT đối với dự án The Manor Central Park đã thực hiện đúng quy định tại thời điểm ký hợp đồng chưa?
Hàng loạt các sai phạm tại 23 dự án đầu tư tại KKT DQ được chỉ ra. Nguyên nhân được xác định một phần là do chồng chéo quy hoạch giữa địa phương và KKT DQ gây khó khăn cho công tác triển khai, thực hiện quy hoạch.